Bresjnev kigger på damer

Neuvostoliiton johtajat

Ensin oli Lenin, sitten Stalin ja myöhemmin Hruštšov, Brežnev, Andropov, Tšernenko ja Gorbatšov. Neuvostoliiton johtajista huokui jäyhä kommunismi, mutta aina silloin tällöin kova julkisivu rakoili.

Ensin oli Lenin, sitten Stalin ja myöhemmin Hruštšov, Brežnev, Andropov, Tšernenko ja Gorbatšov. Neuvostoliiton johtajista huokui jäyhä kommunismi, mutta aina silloin tällöin kova julkisivu rakoili.

Polfoto/corbis