Mitä eroa on protestanteilla ja katolisilla?

Molemmat ovat kristinuskon suuntauksia, mutta protestantismi ja katolisuus eroavat toisistaan muutamassa olennaisessa seikassa.

Uskonpuhdistaja Martti Luther saarnastuolissa.

Martti Luther (1483-1546). Luther ei hyväksynyt katolisen kirkon suurta valtaa uskovaisiin, ja hänen kritiikkinsä käynnisti uskonpuhdistuksen.

© Scanpix/Bridgeman

Protestanttinen uskonpuh­distus käynnistyi, kun pappi Martti Luther naulasi 95 kato­lista kirkkoa arvostelevaa teesiään Wittenbergin linnan kirkon oveen vuonna 1517.

Hänen mielestään ­kirkko oli harhautunut ­Raamatussa kuvatuista kristillisistä ihanteista.

Pohjoismaiden kirkot irtautuivat paavin johtamasta roo­malaiskatolisesta kirkosta 1500-luvun lopulla.

Kaikki protestantit eivät kuitenkaan noudattaneet ­Lutherin oppeja, sillä hän oli vain yksi monista uskonpuhdistajista, joilla kaikilla oli oma tulkintansa Raamatun opetuksista.

Luterilaisuuden lisäksi kannatusta saivat muun muassa kalvinismi ja anabaptismi sekä monet muut protestanttiset suun­taukset.

Oma lukunsa oli Englanti, ­jonka kuningas ­Henrik VIII ­riitaantui paavin kanssa ja perusti lopulta ­Englantiin ­protestanttisen anglikaanisen kirkon.

Euroopan kartta, joka näyttää protestanttiset ja katoliset alueet vuonna 1555.

Kartta Euroopasta vuonna 1555: Tummanvihreät alueet ovat protestanttisia alueita, ja vaaleanvihreillä alueilla katolisuus on hallitseva.

© HISTORIA

Protestantismin ja katolisuuden eroja

Protestantit

  • Jumalan tahto on ilmaistu Raamatussa.
  • Vain usko voi pelastaa ihmisen sielun.
  • Kirkko on maallinen ja valtiovallan alainen.

Katoliset

  • Kirkko on Jumalan ääni maan päällä.
  • Papit voivat antaa synnit anteeksi.
  • Paavi on Pyhän Pietarin seuraaja ja kristittyjen ylin johtaja.

Protestanttisia kirkkoja yhdisti kiivas katolilaisuuden vastustus.

Ne kielsivät kirkon edustavan Jumalaa maan päällä ja korostivat ihmisen henkilökohtai­sta uskoa ja yhteyttä Jumalaan.