Mitä eroa on protestanteilla ja katolisilla?

Molemmat ovat kristinuskon suuntauksia, mutta protestantismi ja katolisuus eroavat toisistaan muutamassa olennaisessa seikassa.

Molemmat ovat kristinuskon suuntauksia, mutta protestantismi ja katolisuus eroavat toisistaan muutamassa olennaisessa seikassa.

Protestanttinen uskonpuh­distus käynnistyi, kun pappi Martti Luther naulasi 95 kato­lista kirkkoa arvostelevaa teesiään Wittenbergin ­linnan ­kirkon oveen vuonna 1517.

Hänen mielestään ­kirkko oli harhautunut ­Raamatussa kuvatuista ­kris­­tillisistä ihanteista.

Pohjoismaiden kirkot irtautuivat paavin johtamasta roo­malaiskatolisesta kirkosta 1500-luvun lopulla.

Kaikki protestantit eivät kuitenkaan noudattaneet ­Lutherin oppeja, sillä hän oli vain yksi monista uskonpuhdistajista, joilla kaikilla oli oma tulkintansa Raamatun opetuksista.

Luterilaisuuden lisäksi kannatusta saivat muun muassa kalvinismi ja anabaptismi sekä monet muut protestanttiset suun­taukset.

Oma lukunsa oli Englanti, ­jonka kuningas ­Henrik VIII ­riitaantui paavin kanssa ja perusti lopulta ­Englantiin ­protestanttisen anglikaanisen kirkon.

Protestantit

  • Jumalan tahto on ilmaistu Raamatussa.
  • Vain usko voi pelastaa ihmisen sielun.
  • Kirkko on maallinen ja valtiovallan alainen.

Katoliset

  • Kirkko on Jumalan ääni maan päällä.
  • Papit voivat antaa synnit anteeksi.
  • Paavi on Pyhän Pietarin seuraaja ja kristittyjen ylin johtaja.

Protestanttisia kirkkoja yhdisti kiivas katolilaisuuden vastustus.

Ne kielsivät kirkon edustavan Jumalaa maan päällä ja korostivat ihmisen henkilökohtai­sta uskoa ja yhteyttä Jumalaan.