Martti Luther 1483-1546. Luther ei hyväksynyt katolisen kirkon suurta valtaa uskovaisiin, ja hänen kritiikkinsä käynnisti uskonpuhdistuksen.

Mitä eroa on protestanteilla ja katolisilla?

Miten protestanttinen ja ­roomalaiskatolinen usko ­eroavat toisistaan?

Protestanttinen uskonpuh­distus käynnistyi, kun pappi Martti Luther naulasi 95 kato­lista kirkkoa arvostelevaa teesiään Wittenbergin ­linnan ­kirkon oveen vuonna 1517. Hänen mielestään ­kirkko oli harhautunut ­Raamatussa kuvatuista ­kris­­tillisistä ihanteista.

Pohjoismaiden kirkot irtautuivat paavin johtamasta roo­malaiskatolisesta kirkosta 1500-luvun lopulla.

Kaikki protestantit eivät kuitenkaan noudattaneet ­Lutherin oppeja, sillä hän oli vain yksi monista uskonpuhdistajista, joilla kaikilla oli oma tulkintansa Raamatun opetuksista. Luterilaisuuden lisäksi kannatusta saivat muun muassa kalvinismi ja anabaptismi sekä monet muut protestanttiset suun­taukset. Oma lukunsa oli Englanti, ­jonka kuningas ­Henrik VIII ­riitaantui paavin kanssa ja perusti lopulta ­Englantiin ­protestanttisen anglikaanisen kirkon.

Protestanttisia kirkkoja yhdisti kiivas katolilaisuuden vastustus. Ne kielsivät kirkon edustavan Jumalaa maan päällä ja korostivat ihmisen henkilökohtai­sta uskoa ja yhteyttä Jumalaan.

Eurooppa 1555. Protestanttiset maat on merkitty vihreällä ja katoliset keltaisella.

Protestantit

● Jumalan tahto on ilmaistu Raamatussa.
● Vain usko voi pelastaa ihmisen sielun.
● Kirkko on maallinen ja valtiovallan alainen.

Katoliset

● Kirkko on Jumalan ääni maan päällä.
● Papit voivat antaa synnit anteeksi.
● Paavi on Pyhän Pietarin seuraaja ja kristittyjen ylin johtaja.

Lue lisää uskonnoista ja niiden aiheuttamista konflikteista HISTORIA-lehdestä.

Jutut ovat niin jännittäviä, että tarvitset ehkä laatuluokan bluetooth-kuulokkeet hermoja rauhoittavan musiikin kuunteluun. 

Ehkä sinua kiinnostaa...