Pictures From History/Bridgeman Images

Milloin alettiin uskoa yhteen jumalaan?

Zarathustralaisuus oli Persian valtakunnan uskonto, ja jotkut tutkijat pitävät sitä muiden monoteististen uskontojen esikuvana.

Ensimmäisenä suurena yksijumalisena uskontona pidetään zarathustralaisuutta. Uskonnon alkuperästä ei ole varmuutta, mutta se on mahdollisesti syntynyt noin 3 500 vuotta sitten.

Uskonto on saanut nimensä perustajastaan Zarathustrasta, joka kielitieteellisten ja arkeologisten tutkimusten perusteella eli joskus ajalla 1500–1300 eaa. Iranin ja Afganistanin välisellä seudulla.

Zarathustralaisuuden pyhien kirjoitusten mukaan Zarathustra sai 30-vuotiaana ilmestyksen, jossa hän näki jumalallisen olennon.

Akhenaten oli kuuluisan farao Tutankhamenin isä.

© Gérald Ducher

Farao valitsi vain yhden jumalan

Muinaisessa Egyptissä oli suuri joukko erilaisia jumalia. 1300-luvun puolivälissä eaa. farao Akhenaten yritti saada kansan luopumaan perinteisistä jumalistaan ja kohotti ainoaksi oikeaksi jumalaksi auringonjumala Atenin.

Näin hän yritti heikentää liikaa poliittista valtaa ja varallisuutta haalineiden pappien asemaa. Uudistus ei kuitenkaan saanut suurta kannatusta, ja se kumottiin faraon kuoltua.

Lisäksi hänet pyyhittiin kuninkaiden luettelosta ja kaikki hänen muistomerkkinsä tuhottiin.

Sen jälkeen hän alkoi saarnata uskoa yhteen jumalaan, Ahura Mazdaan (”viisas herra”).

Uskonnon ydin oli, että ihmisellä on vapaa tahto ja hän voi valita hyvän ja pahan välillä. Ihminen voi vaikuttaa ajatuksillaan, sanoillaan ja teoillaan kohtaloonsa ja elämäänsä kuoleman jälkeen.

Zarathustralaisuus levisi vähitellen ja siitä tuli Persian valtakunnan valtionuskonto. Joidenkin tutkijoiden mukaan se loi siellä pohjaa muille monoteistisille uskonnoille.

Esimerkiksi paratiisin, helvetin ja tuomiopäivän ajatusten katsotaan juontuvan zarathustralaisuuden opinkappaleista.

Kun muslimit valtasivat Persian 600-luvun lopulla, zarathustralaisuus alkoi hiipua. Nykyään sillä on noin 120 000 seuraajaa pääosin Intiassa ja Iranissa.