Miksi tuuliviiri on usein kukko?

Tuuliviirejä on käytetty satoja vuosia näyttämään tuulen suuntaa. Kukkotuuliviiri juontuu kristillisestä traditiosta.

Kukkotuuliviiri on tuttu näky erityisesti kristityissä maissa.

© Shutterstock

Tuuliviirejä käytettiin jo antiikin aikana, mutta silloin ne eivät muistuttaneet kukkoa.

Yksi vanhimmista tuuliviireistä komeili Ateenassa ”Tuulten tornissa”. Se esitti merenjumala Tritonia, joka näytti tuulen suunnan atraimellaan.

Tuulten torni on edelleen Agoran alueella Ateenassa, mutta meren jumala Triton ei enää osoita tuulen suuntaa atraimellaan sen huipulla.

© Joanbanjo/Wikipedia

Kukkotuuliviirit olivat paavin käsky

Nykyisen kukkotuuliviirit juontavat juurensa varhaiskeskiajalta. Paavi Nikolaus I antoi 800-luvulla ohjeen, jonka mukaan kirkkojen tornissa piti olla kukkoa esittävä tuuliviiri.

Kukko symboloi Pyhää Pietaria, joka Jeesuksen ennustuksen mukaisesti kielsi Kristuksen kolmesti ennen kuin kukko aamulla lauloi. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Pietari oli ensimmäinen paavi.

Paavi Nikolauksen määräyksen seurauksena kukkotuuliviirit levisivät kirkoista tavallisiin taloihin.