Miksi papit elävät selibaatissa?

Katolisen kirkon papeilta kiellettiin avioliitto ja seksuaalinen kanssakäyminen vuonna 1123, mutta mihin kirkon selibaattimääräys perustuu?

Moni katolinen pappi on rikkonut salaa selibaattilupauksensa.

© Artgate Fondazione Cariplo

Selibaatti on ollut kiistelty asia kristityn kirkon alkuajoista asti. Raamatun kertomusten perusteella esimerkiksi Jeesuksella ei ollut vaimoa, minkä vuoksi monet piispat valitsivat naimattomuuden.

Vasta vuonna 1123 ensimmäisessä niin sanotussa lateraanikonsiilissa eli kirkolliskokouksessa avioliitto ja sukupuolielämä kuitenkin kiellettiin yksiselitteisesti katolisen kirkon papeilta.

Papit hylkäsivät maallisen elämän

Virallinen syy oli, että pappien piti omistautua Jumalalle ja unohtaa maallisen elämän houkutukset.

Kiellon tarkoitus oli myös osoittaa, että vallastaan huolimatta kirkko erosi maallisesta hallinnosta. Lisäksi näin varmistettiin, että kirkon rikkauksia ei siirtyisi perintönä pappien lapsille.