Shutterstock

Kuinka vanha Vanha testamentti on?

Tutkijoiden mukaan kirjoitukset ovat noin tuhannen vuoden ajalta, ja ne on koottu Vanhaksi testamentiksi satoja vuosia myöhemmin.

Vanha testamentti koostui alun perin heprean- ja arameankielisistä teksteistä, jotka on kirjoitettu noin tuhannen vuoden aikana 1200 eaa. – 200 eaa.

Tekstejä on ajoitettu sekä niiden historiallisten viitteiden että kielellisten erityispiirteiden mukaan.

Kirjoittajista ei ole varmuutta, mutta kielen ja tekstien rakenteen vaihtelut paljastavat, että kirjoitukset ovat useiden henkilöiden tai ryhmien laatimia.

Vanha testamentti muodostaa kristittyjen Raamatun ensimmäisen osan, ja se perustuu Heprealaiseen Raamattuun eli Tanakiin.

Sen pyhät kirjoitukset sisältävät muun muassa lakitekstejä, historiaa, myyttejä, runoutta ja filosofiaa.

Kokonaisuutena tekstejä voidaan pitää juutalaisuuden historian arkistona.

Käsitettä Vanha testamentti käyttivät ensin kristityt oppineet 100-luvulla tehdäkseen eron vanhojen juutalaisten kirjoitusten ja uusien kristinuskon kirjoitusten (Uusi testamentti) välillä.