Yksi hindulaisuuden pyhimmistä kaupungeista on Intiassa sijaitseva Varanasi (kuvassa). Uskomuksen mukaan Gangesjoessa Varanasissa kylpeminen huuhtoo synnit pois. 

© Shutterstock

Kuinka vanhaa hindulaisuus on?

Hindulaisuus eroaa muista maailmanuskonnoista siinä, että sillä ei ole perustajaa tai selkeää syntyajankohtaa, vaan se on kehittynyt ajan mittaan. Mihin asti sen juuria voidaan jäljittää?

maanantai 28. tammikuuta 2019 teksti Emrah Sütcü

Hindulaisuus eroaa muista maailmanuskonnoista siinä, että sillä ei ole perustajaa tai selkeää syntyajankohtaa. 

Se kehittyi joukosta intialaisia kulttuureita, perinteitä ja uskonsuuntia, kun ne sulautuivat yhteen 2 000–2 500 vuotta sitten. 

Joidenkin hindulaisuuteen sulautuneiden uskontojen juuret ulottuvat pitkälle esihistoriaan, minkä vuoksi hindulaisuutta pidetään yhtenä vanhimmista uskonnoista.  

Klikkaile numeroista lisätietoa suositusta Ganesha-jumalasta, joka voi taata seuraajilleen muun muassa menestystä, onnea ja viisautta:

Hindulaisuuden monet muodot

Hindulaisuudella ei ole ”keskusjohtoa” eikä varsinaista johtajaa tai pyhää kirjaa, joka sanelisi sen opinkappaleita. 

Sen sijaan uskonto koostuu joukosta hengellisiä periaatteita ja ohjeita, jotka eivät ole yksiselitteisiä. Siksi hindulaisuudessa on tilaa monille erilaisille – ja toisinaan ristiriitaisille – tulkinnoille. 

Intian ensimmäinen pääministeri Jawaharlal Nehru määritteli asian näin: ”Hindulaisuus on uskontona häilyvä, muodoton ja monitahoinen. Se on kaikkea kaikille.”

Intialaisista 80 prosenttia eli noin miljardi on hinduja.

3 uskomusta hindulaisuudesta

Lehmät ovat pyhiä

Hindut pitävät lehmää lempeänä ja huolehtivana eläimenä, joka antaa maidossaan ihmisille ravintoa ja elämän. Siksi lehmää kunnioitetaan ja kohdellaan hyvin, mutta sitä ei palvota järjestelmällisesti.

Jumalia on useita

Hindulaisuuden jumalkäsitys on monimutkainen ja henkilökohtainen, mutta se palautuu yhteen jumalaan tai pyhään henkeen. Se voi ilmentyä eri tavoin, kuten muiden, vähempien jumalten kautta.

Kastijärjestelmä

Intian kastijärjestelmä ei perustu uskontoon vaan on kulttuurinen ilmiö Tiukan hierarkkinen sosiaalinen järjestys on Ilmeisesti peräisin arjalaisheimoilta, jotka tulivat Intiaan 3 000–4 000 vuotta sitten.

Ehkä sinua kiinnostaa...