Wikimedia Commons/Sergii Figurnyi/Shutterstock
EU:n perustamissopimus ja lippu.

EU:n aikajana: Hiili- ja teräsunionista Euroopan kansallisvaltioiden yhdistymiseen

EU sai alkunsa muutamasta savukepaperiin kirjoitetusta lauseesta, ja siitä on kasvanut yksi maailman suurimmista mahdeista. Tässä on aikajana EU:n hauraasta matkasta kohti nykyisin tuntemaamme Euroopan unionia.

Moninaisuudessaan yhtenäinen” on EU:n motto. Tie nykymuotoiseen EU:hun on kuitenkin usein ollut enemmän erimielisyyksien kuin yhtenäisyyden leimaama. EU:n säilyminen eri muodoissaan nykypäivään asti ei ollut koskaan itsestäänselvyys.

Tässä tarkastelemme tarkemmin monia suuria ja pieniä sopimuksia, joista suurten egojen eurooppalaiset poliitikot ovat tehneet kompromisseja kansallisia etuja toki samalla puolustaessaan. Keskitymme tässä sopimuksiin, jotka ovat muuttaneet radikaalisti eurooppalaisen yhteistyön pelisääntöjä.

Seuraa EU:n tarinaa sen vaatimattomista alkuajoista, jolloin kuusi maata yhdisti voimansa hiilen ja teräksen tuottamiseksi, aina tähän päivään, jolloin 27 jäsenvaltiota sekä kiistelee että tekee yhteistyötä kaikenlaisissa poliittisissa kysymyksissä taloudesta ja ulkopolitiikasta ilmastoon ja sukupuolten tasa-arvoon.

Voit perehtyä koko tarinaan tai siirtyä eteenpäin tiettyyn tapahtumaan, sopimukseen tai EU:n laajentumiseen, josta etsit tietoa.

1941–1942: Ventotenen manifesti

Savukepaperille laadittu julkilausuma

Italialaiset Altiero Spinelli ja Ernesto Rossi olivat Mussolinin fasistihallinnon kiivaita vastustajia. Heitä rangaistiin kapinallisuudestaan vankeudella, kuten monia muitakin antifasisteja 1930-luvun lopulla. Miehet kirjoittivat Sisilian pohjoispuolella sijaitsevalla Liparin Ventotenen saarella manifestin, jossa he hahmottelivat ajatuksia uudenlaisesta eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Euroopan parlamentin Altiero Spinelli -rakennus Brysselissä.

Spinelli on antanut nimensä yhdelle Euroopan parlamentin rakennukselle Brysselissä. Italialainen poliitikko oli koko elämänsä ajan Euroopan valtioiden välisen ylikansallisen yhteistyön tiivistämisen puolestapuhuja.

© Shutterstock

He kirjoittivat ohjelmansa kohdat savukepaperille, koska muuta ei ollut käytettävissä. Ursula Hirschmann, saksalainen sosiaalidemokraattinen juutalainen, joka myöhemmin avioitui Rossin kanssa, onnistui salakuljettamaan manifestin vankilasaarelta. Manifesti "Vapaan ja yhdistyneen Euroopan puolesta" levisi laajalti vastarintataistelijoiden keskuudessa ja oli yksi varhaisimmista eurooppalaisen federalismin ilmauksista.

Ventotenen manifestin perusajatus oli se, että Euroopan maat olisi saatava lähemmäksi toisiaan liittovaltiossa. Spinelli oli varma siitä, että vielä tuhoisampia maailmansotia olisi tiedossa, jos suvereenien kansallisvaltioiden poliittista järjestelmää ei muutettaisi. Hän työskenteli loppuelämänsä Euroopan maiden välisen integraation lisäämiseksi.

7.–11. toukokuuta 1948: Haagin kongressi

Churchill oli epäileväinen

Ennen toista maailmansotaa Euroopan valtioiden välinen yhteistyö perustui sopimuksiin, eivätkä kansallisvaltiot luopuneet niissä suvereniteetistaan. Sodan aikana syntyi liike, joka vaati sitovampaa yhteistyötä: toiveena oli tavallaan Euroopan Yhdysvallat, jossa maat muodostaisivat liittovaltion ylikansallisine hallituksineen ja yhtenäisine armeijoineen.

Haagissa pidetyssä kongressissa joukko eurooppalaisia parlamenttien jäseniä keskusteli ajatuksista tulevaa yhteistyötä varten. Heidän joukossaan olivat Länsi-Saksan liittokansleri Konrad Adenauer, Britannian pääministeri Winston Churchill, Belgian pääministeri Paul-Henri Spaak ja Italian pääministeri Alcide de Gasperi.

Winston Churchill saapui Haagin kongressiin (9. toukokuuta 1948).

Winston Churchill saapui Haagin kongressiin 9. toukokuuta 1948.

© Wikimedia Commons/Nationaal Archief

Churchill suhtautuu kuitenkin Skandinavian maiden tavoin varauksellisesti uusiin, yksittäisiä maita sitoviin ajatuksiin. Britannian pääministeri asetti etusijalle suhteet Yhdysvaltoihin ja Kansainyhteisön maihin (nykyisten ja entisten brittiläisten siirtomaiden yhteistyöelin). Tällainen priorisointi ei jättänyt tilaa erityisesti ranskalaisten ja saksalaisten toivomalle federalismin vahvistamiselle.

5. toukokuuta 1949: Euroopan neuvoston perustaminen

Miten EU ja Euroopan neuvosto eroavat toisistaan?

Osapuolet pääsivät kompromissiin, joka johti Euroopan neuvoston perustamiseen. Yhteistyöstä tuli virallista, kun järjestön ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin Lontoossa 5. toukokuuta 1949.

Euroopan neuvostolla ei ole yhteyttä myöhempiin Euroopan yhteisöön ja Euroopan unioniin. Kymmenen länsieurooppalaista perustajajäsenmaata olivat Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Nykyään Euroopan neuvoston jäseniä on 47 maata. Ratkaiseva ero EU:n ja Euroopan neuvoston välillä on se, että Euroopan neuvoston jäsenet toimivat vain valtioiden välisesti.

Kun EU tekee nykyään ylikansallisia sopimuksia, se tarkoittaa, että EU:n sääntöjä ei tarvitse hyväksyä yksittäisissä kansallisissa parlamenteissa ja että niillä on suora vaikutus jokaiseen EU:n kansalaiseen.

Euroopan neuvoston jäsenyyden ehtona on, että valtioiden on allekirjoitettava Euroopan ihmisoikeussopimus.

9. toukokuuta 1950: Schumanin julistus

EU:n syntymäpäivä

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitteli suunnitelmansa eurooppalaisesta yhteistyöstä tulevien sotien estämiseksi Euroopassa. Hän ehdotti muun muassa, että Euroopan maiden tulisi tehdä yhteistyötä hiilen ja teräksen tuotannossa. Suunnitelma oli alku eurooppalaiselle yhteistyölle, joka kehittyi ensin EY:ksi ja myöhemmin EU:ksi.

Historiallinen puhe pidettiin Ranskan ulkoministeriössä Quai d'Orsayssa. Tapahtuma on kuitenkin lähes unohdettu, sillä kokous kutsuttiin koolle niin lyhyellä varoitusajalla, ettei paikalle saapunut valokuvaajia tai radiotoimittajia. Ulkoministerin oli luettava puhe uudelleen, jotta julistus saatiin arkistoitua.

Nykyään Eurooppa-päivää vietetään vuosittain 9. toukokuuta, ja päivää pidetään EU:n perustamispäivänä.

Maailmanrauha voidaan turvata vain luovin ponnisteluin, joilla pystytään vastaamaan rauhaan kohdistuviin uhkiin. Schumanin julistuksen ensimmäinen lause.

Hiili- ja teräsunionista Rooman sopimukseen

23. kesäkuuta 1952: Hiili- ja teräsunionin perustaminen

Hiili + teräs = aseita

Kuusi Euroopan maata (Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg) allekirjoittivat 18. huhtikuuta 1951 sopimuksen hiilen ja teräksen tuotannon ja kaupan sääntelystä. Sopimus tunnetaan myös nimellä Pariisin sopimus. Se tuli voimaan 23. heinäkuuta 1952.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön toivottiin estävän yksittäisiä maita tuottamasta aseita, joita ne voisivat käyttää toisiaan vastaan.

25. maaliskuuta 1957: Rooman sopimus allekirjoitetaan

Hiili- ja teräsyhteisön perustaneet kuusi maata lähentyvät toisiaan tulevina vuosina ja sopivat kahdesta talousalan sopimuksesta. Tämä johti Euroopan talousyhteisön (ETY tai EY) ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamiseen.

Euroopan unionin lippu liehuu.

Jos lasket EU:n lipun tähdet, huomaat heti, ettei niiden määrä liity mitenkään jäsenvaltioihin. Tusina kultaista tähteä valittiin siksi, koska monissa kulttuureissa lukumäärällä on symbolista arvoa ja tusina nähdään kokonaisuutena.

© Shutterstock

19. maaliskuuta 1958: Schumanista tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman valittiin Strasbourgissa pidetyssä kokouksessa Euroopan parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajaksi. Uusi organisaatio korvasi hiili- ja teräsunionin ja sai 30. maaliskuuta 1962 uuden nimen: Euroopan parlamentti.

3. toukokuuta 1960: EFTA

Vapaakauppaliitto

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA) perustettiin. Tavoitteena oli vahvistaa vapaakauppaa EY:n ulkopuolisten Länsi-Euroopan maiden välillä, joita olivat Tanska, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Itävalta. Nykyään EFTA:ssa tekee yhteistyötä neljä maata: Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi. Tämä johtuu siitä, että monet alkuperäisistä EFTA-maista ovat sittemmin liittyneet EU:hun.

Kaikki 27 jäsenvaltiota

Euroopan parlamentti Strasbourgissa.

Euroopan parlamentti kokoontuu sekä Strasbourgissa että Brysselissä. Tässä on Euroopan parlamentin rakennus Strasbourgissa.

© Shutterstock

EU-maat liittymisvuosineen

Hiili- ja teräsunionin perustamisen jälkeen yhteistyö on laajentunut uusille aloille ja jäsenmaiden määrä on kasvanut.

1951

Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg.

1973

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta (vuoteen 2020 asti), Tanska ja Grönlanti (vuoteen 1985 asti).

1981

Kreikka.

1986

Espanja ja Portugali.

1995

Itävalta, Suomi ja Ruotsi.

2004

Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari, Kypros ja Malta.

2007

Bulgaria ja Romania.

2013

Kroatia.

1963–1964: Kaksi tärkeää oikeustapausta – Van Gend ja Loos sekä Costa v. ENEL.

Kaksi oikeustapausta muutti vallan tasapainoa jäsenvaltioiden kansallisten lakien ja EY:n lainsäädännön välillä.

Vuonna 1963 vahvistettiin EY:n lainsäädännön välittömän vaikutuksen periaate. Tämä tarkoittaa sitä, ettei EY-lainsäädäntö ole riippuvainen siitä, panevatko kansalliset valtiot lainsäädännön täytäntöön. Tämä vahvistettiin niin sanotussa Van Gend ja Loos -oikeustapauksessa.

Rooman sopimuksella jäsenvaltiot sitoutuivat poistamaan asteittain maiden väliset tullit. Alankomaiden veroviranomaiset vaativat kuitenkin edelleen kahdeksan prosentin tullia alankomaalaisen kuljetusyrityksen Van Gend ja Loosin Saksasta tapahtuvasta tuonnista. Yritys päätti ryhtyä oikeustoimiin kansallisia veroviranomaisia vastaan, jotka hylkäsivät valituksen. Kun yritys vei päätöksen kansalliseen tuomioistuimeen, asia muuttui periaatteelliseksi. Tapaus vietiin sitten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, joka lopulta ratkaisi asian yrityksen eduksi.

Seuraavana vuonna ratkaistiin toinenkin tapaus Costa v. ENEL. Italialainen asianajaja Flaminio Costa ei ollut maksanut sähkölaskuaan vuosiin, koska hän oli tyytymätön useiden sähköyhtiöiden kansallistamiseen. Hän katsoi EY-lainsäädännön olevan hänen puolellaan, koska kansallistaminen oli vastoin Rooman sopimusta. Italian viranomaiset olivat kuitenkin eri mieltä: ne eivät katsoneet, että EY:n lainsäädäntö on kansallisen lainsäädännön yläpuolella. Costa päätyi haastamaan Italian valtion oikeuteen ja voitti jutun. Tämä loi ennakkotapauksen siitä, että EY-lainsäädäntö menee kansallisen lainsäädännön edelle.

Nämä kaksi merkittävää tapausta auttoivat määrittelemään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (myöhemmin Euroopan unionin tuomioistuin) ja kansallisten tuomioistuinten välisen vallan tasapainon.

30. kesäkuuta 1965 – 29. tammikuuta 1966: Tyhjän tuolin kriisi

Veto-oikeus

Ministerineuvostossa otettiin käyttöön uusi äänestysjärjestelmä. Ministerineuvosto oli foorumi, jossa jäsenvaltioiden ministerit kokoontuivat ja keskustelivat lainsäädäntöehdotuksista. Nyt ei enää vaadittu maiden yksimielisyyttä, vaan määräenemmistö riitti ehdotuksen panemiseen täytäntöön. Samalla budjettisopimus takasi Euroopan parlamentille enemmän valtaa.

Ranskan presidentti Charles de Gaulle oli kaikkea muuta kuin uuden suuntauksen kannattaja. Itse asiassa hän oli niin tyytymätön uusiin toimenpiteisiin, että hän ja muut ranskalaiset ministerit boikotoivat ministerineuvoston kokouksia seitsemän kuukauden ajan vuonna 1965.

Charles de Gaulle ja Ludwig Erhard.

Ranskan presidentti Charles de Gaulle (vasemmalla) ja Länsi-Saksan liittokansleri Ludwig Erhard olivat usein eri mieltä eurooppalaisen yhteistyön suunnasta. Tässä he ovat koolla 11. kesäkuuta 1965.

© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Syvemmällä tasolla kriisissä oli kyse erimielisyydestä Euroopan yhdentymisen suunnasta. Länsi-Saksan ja Ranskan poliitikot olivat jakautuneet kahteen pääleiriin. Euroopan komission puheenjohtaja, länsisaksalainen Walter Hallstein halusi eurooppalaisen yhteistyön kehittyvän liittovaltioksi, jossa yksittäiset jäsenvaltiot luopuisivat kansallisista oikeuksistaan, kun taas de Gaulle halusi mieluummin, että jäsenvaltiot saisivat enemmän valtaa ja Eurooppa yhdistyisi valtioiden liittovaltioksi.

Kriisi ratkaistiin tammikuussa 1966 tehdyllä Luxemburgin sopimuksella, jossa jäsenvaltioille annettiin veto-oikeus niiden elintärkeiden etujen vastaisiin ehdotuksiin. Tämä sopimus ei ole enää voimassa.

1. kesäkuuta 1967: Euroopan yhteisö (EY)

Kuusi maata teki yhteistyötä kolmessa organisaatiossa: hiili- ja teräsliitossa, Euroopan talousyhteisössä (ETY) ja Euratomissa. Osapuolet allekirjoittivat Brysselissä 8. huhtikuuta 1965 niin sanotun sulautumissopimuksen, jolla nämä elimet yhdistettiin nimellä Euroopan yhteisö (EY). Sopimus astui voimaan 1. heinäkuuta 1967.

1. tammikuuta 1973: Ensimmäinen laajentuminen

Kolme uutta maata liittyi EY:hyn

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät EY:hyn. Nämä kolme maata ja Norja hakivat EY:n jäsenyyttä jo vuonna 1961. Ranskan presidentti de Gaulle käytti tuolloin veto-oikeuttaan Britannian jäseneksi ottamista vastaan. Tanskalaispoliitikkojen jäsenyyshalun ehtona oli Britannian samanaikainen jäsenyys, joten Tanska veti hakemuksensa takaisin.

7. kesäkuuta 1979: Ensimmäiset suorat Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan parlamentissa on nykyään 705 jäsentä, jotka tekevät päätöksiä EU:n lainsäädännöstä. Vuoteen 1979 asti jäsenvaltioiden hallitukset nimittivät Euroopan parlamentin jäsenet, joilla oli kaksoismandaatti. Kesäkuussa 1979 käytäntö muuttui, kun EU:n kansalaiset osallistuivat ensimmäisiin Euroopan parlamentin vaaleihin. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään joka viides vuosi, ja seuraavat vaalit pidetään 6.–9. kesäkuuta 2024.

Ensimmäisten europarlamenttivaalien jälkeen äänestysaktiivisuus on laskenut tasaisesti kaikissa maissa. Vuonna 1979 vaaleissa äänesti 62 prosenttia äänioikeutetuista EU:n kansalaisista. Vuonna 2014 se putosi kaikkien aikojen alimmalle tasolleen, kun 42,61 prosenttia kävi äänestämässä. Suuntaus on saattanut kääntyä: vuonna 2019 oli sentään nousua, kun 50,66 prosenttia äänesti.

Simone Veilin kuva vuodelta 1984.

Simone Veilistä (1927–2017) tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies vuonna 1979. Tätä ennen hän toimi Ranskan terveysministerinä. Hänet tunnettiin muun muassa siitä, että hän esitteli maan aborttilain vuonna 1975 ja antoi sille nimen. Toisen maailmansodan aikana hän oli vankina Auschwitz-Birkenaussa.

© Nationaal Archief

1. tammikuuta 1981: Kreikasta tuli EY:n jäsen

Kreikan sotilasdiktatuuri kukistui vuonna 1974, ja maahan muodostettiin demokraattinen hallitus. Tämä tasoitti tietä Kreikan jäsenyydelle Euroopan yhteisössä, joka astui voimaan vuonna 1981. Maasta tuli kymmenes EY:n jäsenvaltio.

1. helmikuuta 1985: Grönlanti jätti EY:n

Grönlanti, joka oli osa Tanskaa, liitettiin Euroopan yhteisöön Tanskan liittyessä siihen vuonna 1973. Vuonna 1979 Grönlannille myönnettiin itsehallinto, ja Grönlannin väestön enemmistö (53 prosenttia) äänesti 23. helmikuuta 1982 järjestetyssä kansanäänestyksessä EY:stä eroamisen puolesta. Grönlannista tuli ensimmäinen yhteistyöstä eronnut maa. Ero tuli voimaan 1. helmikuuta 1985.

Schengenin sopimus

14. kesäkuuta 1985: Schengenin sopimus

Seitsemän maata (Belgia, Ranska, Saksa, Alankomaat, Luxemburg, Portugali, Espanja ja Portugali) oli sopinut, että niiden alueella oleskelevat henkilöt saivat ylittää rajat ilman passia. Sopimus allekirjoitettiin Schengenin kaupungissa Luxemburgissa. Vuodesta 1985 lähtien Schengenin sopimukseen on liittynyt lisää maita, ja Schengen-alue on kasvanut:

 • 1990: Italia.
 • 1991: Espanja ja Portugali.
 • 1992: Kreikka.
 • 1995: Itävalta.
 • 1996: Ruotsi, Suomi ja Tanska.
 • 2007: Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia ja Tšekki.
 • 2023: Kroatia.
 • Myös Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein ovat mukana sopimuksessa.

1985: Eurooppa-hymni

Oodi ilolle (Ode an die Freude) nimettiin Euroopan neuvoston viralliseksi hymniksi vuonna 1972. Musiikki on peräisin Beethovenin 9. sinfoniasta, jonka hän sävelsi vuonna 1823. Neljänteen osaan hän sisällytti Friedrich von Schillerin runon Oodi ilolle vuodelta 1785. Runon laulavat kuoro, solistit ja koko orkesteri.

Vuonna 1985 EY:n johtajat seurasivat esimerkkiä ja tekivät Oodista ilolle EY:n virallisen hymnin. Nykyään sitä käytetään EU:n virallisissa tilaisuuksissa instrumentaaliversiona ilman saksankielisiä sanoja.

Beethovenin 9. sinfonian neljäs osa Oodi ilolle flashmobina Katalonian Sabedellin kaupungissa.

1. tammikuuta 1986: Espanjasta ja Portugalista tuli EY:n jäseniä

Kaksi eteläeurooppalaista naapurimaata hyväksyttiin yhteisöön, jossa oli sitten 12 jäsenvaltiota.

Yhdeksän merkittävää hahmoa EU:n historiasta

Robert Schuman.
© Wikimedia Commons

Robert Schuman (1886–1963)

Ranskalainen poliitikko ja ulkoministeri, 1948–1953
Robert Schuman ja hänen kollegansa Jean Monnet esittivät toukokuussa 1950 niin sanotun Schumanin suunnitelman. Se sisälsi ehdotuksia Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseksi. Osa suunnitelmasta, kuten Euroopan armeijan perustaminen, ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Alcide de Gasperi, Italian pääministeri.
© Wikimedia Commons

Alcide de Gasperi (1881–1954)

Italian pääministeri 1945–1953
Alcide de Gasperi tarttui vaikeaan tehtävään yrittäessään luoda suotuisia suhteita Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan jälkeen. Italian kommunistinen puolue oli vahva Italian parlamentissa, mikä ei miellyttänyt amerikkalaisia. Yksi de Gasperin suurimmista poliittisista voitoista oli Italian liittyminen Natoon. Samalla hän työskenteli Euroopan maiden tiiviimmän liiton puolesta ja oli ratkaisevassa asemassa hiili- ja teräsunionin perustamisessa.

Jean Monnet.
© Wikimedia Commons

Jean Monnet (1888-1979)

Ranskalainen valtiomies
Jean Monnet oli ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana ratkaisevassa asemassa liittoutuneiden tarvikehuollon järjestämisessä, ja hänellä oli yhteyksiä Britannian, Yhdysvaltojen ja Ranskan hallituksiin. Sodan jälkeen juuri Monnet loi puitteet hiili- ja teräsalan yhteistyölle ja varmisti tuen sille.

Walter Hallstein.
© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Walter Hallstein (1901–1982)

Diplomaatti ja valtiosihteeri Länsi-Saksan ulkoministeriössä (1951–1958)
Walter Hallstein tunnetaan luultavasti parhaiten vuonna 1955 laaditusta Hallsteinin doktriinista, jonka tärkein määräys kuului, että vain Länsi-Saksa sai edustaa Saksaa kansainvälisessä oikeudessa. Länsi-Saksa jäädytti suhteet DDR:n tunnustaneisiin valtioihin (paitsi Neuvostoliittoon). Myöhemmin hänestä tuli Euroopan komission ensimmäinen puheenjohtaja (1958–1967). Ajanjakso tunnetaan myös nimellä Hallsteinin kausi.

Ursula Hirschmann.
© Wikimedia Commons

Ursula Hirschmann (1913–1991)

Antifasisti ja aktivisti
Sosiaalidemokraattisen nuoriso-osaston jäsenenä Ursula Hirschmann taisteli natseja vastaan Saksassa ja osallistui myöhemmin aktiivisesti antifasistiseen taisteluun Italiassa. Hirschmann salakuljetti Ventotenen manifestin vastarintaliikkeelle ja auttoi levittämään sen sanomaa eurooppalaisesta liittovaltiosta. Hän oli mukana perustamassa Movimento Federalista Europeoa (Euroopan federalistinen liike) vuonna 1943. Perusti Brysselissä vuonna 1975 järjestön Femmes pour l'Europe (Naiset Euroopan puolesta).

Altiero Spinelli.
© Wikimedia Commons

Altiero Spinelli (1907–1986)

Italialainen toimittaja, federalisti ja kommunisti
Antifasistina Spinelli oli osa eurooppalaista federalistista liikettä, joka toisen maailmansodan aikana alkoi hahmotella tiiviimpää yhteistyötä maiden välillä. Sodan jälkeisenä aikana hänellä oli useita merkittäviä rooleja, ja hän työskenteli koko elämänsä ajan eurooppalaisen hankkeen puolesta. Vuosina 1970–1976 Spinelli oli Euroopan komission jäsen, ja vuonna 1979 hänestä tuli Euroopan parlamentin jäsen. Hän kannatti suoria vaaleja Euroopan parlamenttiin ja oli yksi vuoden 1987 Euroopan yhtenäisasiakirjan laatijoista.

Konrad Adenauer.
© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Konrad Adenauer (1876–1967)

Länsi-Saksan liittokansleri, 1949–1963
Kun Konrad Adenauer oli Kölnin pormestarina, natsit erottivat hänet, koska hän kieltäytyi nostamasta hakaristilippua kaupungissa Hitlerin vieraillessa siellä. Toisen maailmansodan aikana hänet pidätettiin useita kertoja, ja vuonna 1944 hänet teljettiin Gestapon vankilaan Brauweilerissa Kölnin lähellä. Adenauerin sodanaikaiset kokemukset olivat ratkaisevia hänen poliittiselle hankkeelleen rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi Euroopassa, ja hän kannatti voimakkaasti hiili- ja teräsyhteisön perustamista.

Marga Klompé.
© Wikimedia Commons

Marga Klompé (1912–1986)

Tieteilijä ja poliitikko
Magda Klompé osallistui toisessa maailmansodassa aktiivisesti Alankomaiden vastarintaliikkeeseen, ja hänestä tuli sekä hiili- ja teräsyhteisön että Alankomaiden parlamentin ensimmäinen naisjäsen. Vuonna 1955 hänestä tuli osa työryhmää, jonka tehtävänä oli tutkia mahdollisuuksia laajentaa maiden välistä yhteistyötä. Hän puolusti yhteismarkkinoiden luomisen etuja.

Charles de Gaulle.
© Wikimedia Commons

Charles de Gaulle (1890–1970)

Ranskan presidentti, 1959–1969
De Gaulle oli maanpaossa olevan Vapaan Ranskan armeijan ylipäällikkö toisessa maailmansodassa. Sodan jälkeen hän toimi kaksi kautta Ranskan presidenttinä. De Gaullesta tuli ranskalaisen itsetietoisuuden symboli, mutta hän ymmärsi myös sen, että Euroopassa tarvittiin yhteistyötä uusien sotilaallisten yhteenottojen välttämiseksi. Hän suhtautui kuitenkin myös kriittisesti kansallisen suvereniteetin luovuttamiseen. Tämän vuoksi hän kalisteli usein sapeliaan ja uhkasi toistuvasti vetäytyä eurooppalaisesta yhteistyöstä.

1986: Yhteismarkkinoista sisämarkkinoihin

Jäsenvaltiot allekirjoittivat Euroopan yhtenäisasiakirjan helmikuussa 1986 Luxemburgissa ja Haagissa. Sillä luotiin puitteet yhtenäismarkkinoille ja laajennettiin maiden välistä vapaakauppaa. Myös Euroopan ulkopoliittista yhteistyötä vahvistettiin. Yhtenäisasiakirja astui voimaan 1. heinäkuuta 1987.

Sisämarkkinat perustettiin 1. tammikuuta 1993, ja ne takaavat pääoman, palvelujen, tavaroiden ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden.

Lokakuu 1990: Entisestä Itä-Saksasta tuli jäsen

Muuri murtui – laajentuminen itään

Berliinin muurin murtumisen ja Saksan yhdistymisen jälkeen Saksan itäosa (DDR) liittyi yhteisöön. Tämä tapahtui lokakuussa 1990.

EY:stä tuli EU

1992: Maastrichtin sopimus ja Tanskan neljä varaumaa

Euroopan yhteisöstä (EY) tuli Euroopan unioni (EU), kun Maastrichtin sopimus astui voimaan 1. marraskuuta 1993.

Tanskalaiset äänestivät aluksi Maastrichtin sopimusta vastaan 2. kesäkuuta 1992. Maan poliitikot neuvottelivat Edinburghissa pidettävässä huippukokouksessa euroskeptisille tanskalaisille erityissopimuksen. Uudessa kansanäänestyksessä enemmistö Tanskan väestöstä äänesti sopimuksen puolesta.

Tanskan erityissopimus tarkoitti sitä, että Tanska jäi EU:n yhteistyön ulkopuolelle neljällä alalla: puolustusyhteistyössä, oikeusasioissa, yhteisvaluutta eurossa ja EU:n kansalaisuudessa.

Sittemmin tanskalaiset ovat äänestäneet useissa kansanäänestyksissä varaumien poistamisesta. Tuloksena on useaan otteeseen ollut ei. Esimerkiksi 28. syyskuuta 2000 enemmistö äänesti ei euron käyttöönotolle Tanskan valuuttana, ja 3. joulukuuta 2015 tanskalaiset äänestivät ei oikeudellisten asioiden varauman poistamisesta. Puolustusyhteistyön varaumasta kuitenkin luovuttiin 1. kesäkuuta 2022.

Miten EU:n elimet toimivat?

Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä Brexit-neuvotteluja varten tammikuussa 2020.

Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä Brexit-neuvotteluja varten tammikuussa 2020.

© Shutterstock

EU:n toimielimet

21.–22. kesäkuuta 1993: Kööpenhaminan kriteerit

EU:n huippukokouksessa Kööpenhaminassa vahvistettiin niin sanotut Kööpenhaminan kriteerit.

Jäsenvaltiot sopivat, että ehdokasmaiden on täytettävä tietyt liittymiskriteerit voidakseen liittyä EU:hun. Näihin kuuluvat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen suojelua koskevat vaatimukset. Näitä vaatimuksia laajennettiin myöhemmin Madridissa vuonna 1995 pidetyssä EU:n huippukokouksessa.

1. tammikuuta 1995: Itävallasta, Suomesta ja Ruotsista tuli EU:n jäseniä.

EU:hun kuului tällöin kaikkiaan 15 maata.

Myös Norja oli hakenut jäsenyyttä, mutta vuonna 1994 järjestetyssä kansanäänestyksessä 52,2 prosenttia äänesti EU-jäsenyyttä vastaan. Tämä oli melkeinpä vuoden 1972 jäsenyysäänestyksen uusinta. Silloin 53,5 prosenttia Norjan väestöstä äänesti EY-jäsenyyttä vastaan.

10.–11. joulukuuta 1999: Turkki tunnustettiin ehdokasvaltioksi.

Turkki haki jäsenyyttä vuonna 1987, ja Helsingissä kokoontunut Euroopan neuvosto hyväksyi Turkin EU:n ehdokasvaltioksi vuonna 1999. Tämä tarkoittaa, että EU-maat suhtautuivat myönteisesti Turkin valtion poliittiseen kehitykseen.

Turkin ei kuitenkaan katsota täyttävän Kööpenhaminan kriteerejä. Niiden mukaan EU:n jäsenmaille on oltava ominaista "vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun".

EU:n jäsenvaltiot ja Turkki aloittivat liittymisneuvottelut vasta lokakuussa 2005. Neuvottelut kuitenkin keskeytettiin kesäkuussa 2018. Turkin yleiset poliittiset levottomuudet ja Kööpenhaminan kriteerien jatkuva rikkominen ovat olleet esteenä neuvottelujen todelliselle käymiselle.

1. tammikuuta 2002: Eurot otettiin käyttöön.

11 EU:n jäsenvaltiota sopivat yhteisvaluutta euron käyttöönotosta 1. tammikuuta 1999. Vuonna 2001 myös Kreikka liittyi niin sanottuun euroalueeseen, ja seuraavana vuonna siihen liittyi vielä lisää maita. Vuodesta 1999 alkaen pankit alkoivat käyttää valuuttaa suurissa liiketoimissa, ja vuoteen 2002 mennessä kolikoita ja seteleitäkin oli saatavilla. Eurosetelit ovat samat kaikissa maissa, mutta kolikoissa on hieman erilainen ulkoasu, ja niiden toisella puolella on kansallinen symboli.

Mitkä maat käyttävät euroa valuuttanaan?

Nykyään 20 EU-maata on luopunut kansallisista valuutoistaan euron hyväksi: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Viro ja Slovakia.

1. tammikuuta 2004: 10 uutta jäsenvaltiota itälaajentumisessa.

Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari, Kypros ja Malta liittyivät EU:hun.

Kartta vuoden 2004 laajentumisessa liittyneistä EU:n jäsenvaltioista.

Kymmenen Itä-Euroopan maata liittyi EU:hun vuonna 2004. Tämä on unionin historian suurin laajentuminen.

© Shutterstock

1. tammikuuta 2007: Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun

Kaksi uutta Itä-Euroopan maata otettiin EU:n jäseneksi. Se tehtiin EU:n komission suosituksen mukaisesti.

Perustamissopimuksen laajennukset

EU:n perhekuva vuonna 2019.

EU:n valtionpäämiesten tapaamisissa otetaan perinteinen perhekuva. Koska EU:ssa on 27 jäsenvaltiota, kuvaamiseen tarvitsevat nykyään sekä suuri huone että huolellista sijoittelua korokkeineen, jotta kaikki mahtuvat esille ja kokevat maansa olevan hyvin edustettuna.

© Alexandros Michailidis/Shutterstock

Sopimukset voimaantulovuosineen

 • 1952: Pariisin sopimus
 • 1958: Rooman sopimus (ETY)
 • 1958: Euratom-sopimus
 • 1967: Sulautumissopimus
 • 1971: Luxemburgin sopimus
 • 1977: Brysselin sopimus
 • 1987: Euroopan yhtenäisasiakirja
 • 1993: Maastrichtin sopimus
 • 1999: Amsterdamin sopimus
 • 2003: Nizzan sopimus
 • 2009: Lissabonin sopimus

30. tammikuuta 2012: Taloussopimus

Rahoituskriisin ja erityisesti Kreikan talouskriisin vuoksi 25 EU-maata sopi tiukentavansa jäsenvaltioiden budjettihallintoa koskevia vaatimuksia. Sopimuksen tavoitteena oli estää vastaavanlainen kriisi tulevaisuudessa. Finanssipoliittinen sopimus astui voimaan vuonna 2013.

1. kesäkuuta 2013: Kroatia liittyi EU:hun

Kroatia liittyi EU:hun vuosien neuvottelujen jälkeen.

Brexit: Britit lähtivät EU:sta

23. kesäkuuta 2016: Brexit-äänestys

Brexit (British exit from Europe) on termi pitkäksi venyneelle prosessille ja keskustelulle Yhdistyneen kuningaskunnan EU-jäsenyydestä.

Brexit-mielenosoitus Lontoossa vuonna 2019.

EU-eroa toivoneita mielenosoittajia Lontoon kaduilla vuonna 2019.

© Shutterstock

Konservatiivien pääministeri David Cameron ilmoitti niin sanotussa Bloomberg-puheessa 23. tammikuuta 2013, että hän järjestäisi kansanäänestyksen Yhdistyneen kuningaskunnan EU-jäsenyydestä. Tämä käynnisti lopullisesti poliittisen keskustelun Yhdistyneen kuningaskunnan suhteesta ja yhteydestä EU:hun.

Hieman yli kolme vuotta myöhemmin päätöksenteon hetki koitti vihdoin: 51,89 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan väestöstä äänesti ”Brexitin” puolesta kansanäänestyksessä 23. kesäkuuta 2016. Prosessi päättyi vasta, kun Yhdistynyt kuningaskunta erosi virallisesti EU:sta 31. tammikuuta 2020.