Mitä eroa on harakirillä ja seppukulla?

Ovatko harakiri ja seppuku eri asioita?

Seppuku ja harakiri ovat japania ja tarkoittavat molemmat rituaalista itsemurhaa, joka suoritetaan viiltämällä vatsa auki lyhyellä miekalla.

Seppuku on kirjakielinen sana, joka liittyy erityisesti samuraihin.

Harakiri on enemmänkin puhekielen ilmaisu.

Seppuku kuului samuraiden tiukkaan moraalikoodistoon, bushidoon.

Soturit saattoivat tehdä itsemurhan esimerkiksi välttyäkseen joutumasta vihollisen vangiksi, mikä olisi merkinnyt samuraille kunnian menetystä.

Myös japanilainen lääninherra daimio saattoi joskus määrätä samurailleen rangaistukseksi seppukun.