Gift of Roy Eddleman

Mikä oli viisasten kivi?

Kirjoitus 300-luvulta sai ihmiset etsimään ainetta, joka takaisi heille rikkautta ja ikuisen elämän, ja jopa tutkija Isaac Newton innostui asiasta.

Viisasten kivi oli alkemistien tavoitte­lema maaginen aine tai esine, jonka uskottiin muun muassa voivan muuttaa muita materiaaleja jalometalleiksi, ­esimerkiksi tekevän raudasta kultaa. Lisäksi sen avulla uskottiin voitavan ­valmistaa ikuisen elämän eliksiiriä.

Ensimmäiset maininnat viisasten kivestä ovat 300-luvulta egyptiläisen Zosimos Panopolislaisen tekstissä.

Hän oli innostunut kiinalaisesta ja intialaisesta alkemiasta, mutta aasialaisista virkaveljistään poiketen hän ei yrittänyt valmistaa lääkkeitä vaan kultaa ja hopeaa. Hän pyrki kemian, filoso­fian ja spiritualismin avulla löytämään ”kiven, joka ei ole kivi”.

Tutkija Isaac Newton käytti runsaasti aikaa alkemian parissa.

© Derby Art Museum and Art Gallery & Atalanta Fugiens

Newtonkin etsi viisasten kiveä

Myös Isaac Newton halusi ­löytää viisasten kiven.

Suuri kokoelma Newtonin muistiinpanoja myytiin huutokaupassa vuonna 1936, ja noin kolmannes niistä käsitteli alkemiaa ja sisälsi mainintoja ­viisasten kivestä.

Newtonin perhe oli salannut paperit hänen ­kuo­lemansa jälkeen.

Zosimoksen kuvaukset siitä ­olivat vaikeaselkoisia, mutta ara­bia­laiset ja eurooppalaiset alkemistit ­jatkoivat siitä huolimatta hänen työtään ja pyrkivät löytämään tuon kullan ja ikuisen elämän antajan.

Viisasten kivestä tuli alkemian ­keskeinen elementti, joka symboloi alkemistien täydellisyydentavoittelua ja siinä mielessä myös henkisyyttä ja valaistumista.

Alkemistit kuvailivat viisasten kiveä varsin eri tavoin. Yleensä siitä kirjoitettiin monitulkintaisesti, ja sen valmistusta käsittelevissä ­teksteissä mainitaan epämääräisiä ainesosia, kuten ”auringonsäteet”.

Välineitä, joita alkemistit keksivät, käytetään yhä kemiassa. Yksi esimerkki on retortti eli tislausastia.

Derby Art Museum and Art Gallery & Atalanta Fugiens

Fosfori löytyi sattumalta vuonna 1669, kun alkemisti Hennig Brandt keitti virtsaa yrittäessään valmistaa viisasten kiveä.

Derby Art Museum and Art Gallery & Atalanta Fugiens

Viisasten kivi oli joidenkin mielestä ymmärrettävä vertauskuvallisesti. Esimerkiksi saksalaisen Michael Maierin (1568–1622) mukaan kyse oli todellisuudessa geometrian ymmärtämisestä.

Derby Art Museum and Art Gallery & Atalanta Fugiens