Tietokone julisti Yrjö III:n maaniseksi

Britannian kuninkaan Yrjö III:n kirjeet paljastavat hänen kärsineen psyykkisistä ongelmista viimeisinä elinvuosinaan.

Kuningas Yrjö III:ta on pidetty lahjattomana ja raskasmielisenä. Kirjeidensä tietokoneanalyysin perusteella kuningas kärsi ajoittain mielenterveyshäiriöstä.

© Royal Collection Trust & Stan Honda/AFP

Yrjö III hallitsi Britanniaa ja Irlantia vuosina 1760–1820. Nyt hänen kirjoittamiensa kirjeiden analyysi paljastaa hänen kärsineen vanhoilla päivillään mielenterveyden häiriöstä.

Tutkijat ohjelmoivat tietokoneen tarkastelemaan 29:ää tekstin ominaisuutta, joissa voidaan havaita eroja psyykkisesti sairaan ja terveen kirjoittajan välillä.

Kirjeet kertovat kuninkaan mielentilasta

Tietokone kävi läpi satoja Yrjö III:n 60 vuotta kestäneen hallintokautensa aikana kirjoittamia kirjeitä.

Analyysin mukaan kuningas kirjoitti varsin eri tavoin niinä aikoina, joina hän kärsi mielenterveysongelmista, verrattuna terveisiin ajanjaksoihin.

Sairaus vaikutti sanojen käyttöön

”Maanisina jaksoinaan hän käytti pienempää sanavarastoa ja vähemmän adverbejä”, sanoo Lontoon yliopiston St George’s -collegen neurologian professori Peter Garrard.

Hallintokautensa viimeisen vuosikymmenen aikana Yrjö III oli niin sairas, että hänen poikansa, tuleva kuningas Yrjö IV, toimi isänsä sijaishallitsijana.