Kwangmoozaa/Shutterstock.com

Pysy perillä ajasta: Katsaus historian moniin kalentereihin

Julius Caesar oli syypää historian pisimpään vuoteen, kun hän otti käyttöön juliaanisen kalenterin. Paavi taas poisti kymmenen päivää sormia napsauttamalla, kun hän siirtyi nykyiseen gregoriaaniseen kalenteriin. Seuraa nyt ajan kulkua kreikkalaisista aina nykypäivään.

Roomalaisen kalenterin mukaan vuosi 2015 on itse asiassa 2767. Toisaalta mayat olisivat pitäneet vuotta 2015 "uuden pitkän ajanlaskun toisena vuotena", ja Ranskan vallankumouksen kansalliskokoukselle vuosi olisi ollut 223.

Ihmiskunta on luonut pitkin historiaansa kalentereita moniin eri tarkoituksiin. Kreikkalaisille kyse oli ajan seuraamisesta, ja he tekivät sen olympialaisten avulla. Stalin puolestaan halusi optimoida tehtaiden tuotannon ja varmisti, että viikossa oli vain viisi päivää.

Kalenterista tuli myös keino rikkoa vanha järjestelmä. Juuri se oli Ranskan vallankumouskalenterin tarkoitus, kun sunnuntai ja siten kristilliset messut poistettiin kalenterista.

Saat nyt yleiskuvan ihmiskunnan monista eri aikakausista ja kalentereista historian kuluessa – ja ehkä pääset perille karkausvuosistakin.

Olympiadikalenteri

Aika kilpailla

Muinaisessa Kreikassa jokaisella kaupunkivaltiolla oli oma kalenterinsa, eikä vuosi vaihtunut joka puolella samaan aikaan. Kreikkalaisilla oli siksi vaikeuksia järjestää valtioiden välisiä tapaamisia.

Ratkaisu löytyi yhteisestä urheilutapahtumasta, olympialaisista. Ne järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 776 eaa. ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Jaksoa kutsuttiin olympiadiksi.

Kreikkalaiset kilpailivat toisiaan vastaan olympialaisissa.

Olympialaiset jaksottivat aikaa Kreikassa.

© M.Evans/Scanpix

Buddhalainen kalenteri

Vuosi 0 kummittelee

Buddhalaisessa ajanlaskussa vuosi 0 alkaa Buddhan kuolemasta.

Thaimaan, Laosin ja Kambodžan buddhalaiset eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä ajanlaskusta esimerkiksi Intiassa ja Sri Lankassa elävien uskonveljiensä kanssa: buddhalaisen kalenterin vuosi 0 voi siis vastata länsimaalaisessa gregoriaanisessa kalenterissa joko vuotta 544 eaa. tai vuotta 480 eaa.

Länsimaissa ei käytetä vuotta 0.

Juliaaninen kalenteri

445 päivän outo vuosi

Julius Caesar halusi roomalaisten kalenterin noudattavan vuodenaikoja ja lisäsi siksi yhteen vuoteen 67 päivää. Vuosi 46 eaa. olikin historian pisin.

Roomalaisten ajanlasku noudatti alun perin Kuun vaiheita. Kuukalenterissa on vain 354 päivää, kun aurinkokalenterissa niitä on 365, joten vuodenajat siirtyivät jatkuvasti kalenteriin nähden.

Kolme kuukautta 200-luvun roomalaisessa kalenterissa.

Kivi on osa suurta roomalaista kalenteria 200-luvulta.

© Bridgeman

Rooman diktaattoriksi valittu Julius Caesar päätti vuonna 46 eaa. siirtää Rooman uskonnolliset juhlat vuodenaikoihin nähden oikeille paikoilleen.

Diktaattorin neuvonantaja Sosigenes Aleksandrialainen laski vuoden pituudeksi 365,25 vuorokautta. Joka neljäs vuosi helmikuuhun lisättiin karkauspäivä, mutta sekään ei saanut kalenteria pysymään aurinkovuoden tasalla.

Caesar lisäsi 23 päivää vuoden 46 eaa. helmikuun loppuun ja 44 päivää marraskuun ja joulukuun vaihteeseen. Näin vuosi piteni 67 päivää.

Muutos merkitsi, että vuodesta 46 eaa. tuli 445-päiväisenä maailmanhistorian pisin.

Caesar yritti saada ihmiset kannattamaan muutosta kutsumalla vuotta nimellä Ultimus Annus Confusionis eli viimeinen sekaannuksen vuosi. Roomalaiset nimittivät sitä silti Annus confusionisiksi, sekaannuksen vuodeksi.

Caesarin mukaan nimetty juliaaninen kalenteri otettiin käyttöön 1.1.45 eaa.

Latinasta englantiin ja muihin kieliin

Mayojen kalenteri

Mayat kiersivät kehää

Mayojen korkeakulttuurissa ajanlaskua hallittiin peräti neljän erilaisen kalenterin avulla. Yksi niistä ylsi meidän päiviimme asti.

Mayojen neljä syklistä kalenteria.

Haab-kalenterissa oli 18 kalia, joilla oli omat nimet ja symbolit, ja viisi ylimääräistä päivää.

© AKG-images

Mesoamerikkalaisella mayakansalla oli syklinen aikakäsitys, eli he uskoivat elämän ja maailman kiertävän päättymätöntä kehää. Kun kalenteri loppui, se aloitettiin alusta.

Mayoilla oli käytössä neljä erilaista kalenteria. Auringon, Kuun ja planeettojen asemien uskottiin olevan tärkeitä ja niitä tarkkailtiin. Esimerkiksi sotavangit pidettiin hengissä jopa 12 vuotta, jotta heidät voitiin uhrata jumalille Venus-planeetan ollessa sopivassa asemassa.

Eri kalentereilla oli erilaiset käyttö­tarkoitukset. Aurinkokalenteria käyttivät kaikki, viljelykalenteria tarvitsivat maan­viljelijät, ja salainen kalenteri oli vain pappien käyttöön. Pitkälaskun avulla suunniteltiin ja ennustettiin tulevaa.

Käytössä oli neljä kalenteria

Aurinkokalenteri

Mayojen aurinkokalenteri, haab, sisälsi 365 päivää. Se oli jaettu 18 kaliin, joissa oli 20 päivää, ja lisäksi oli viisi niiden ulkopuolelle jäävää päivää. Kalenterilla määriteltiin tärkeitä päivämääriä 52 vuoden jaksoissa.

Viljelykalenteri

Maanviljelijöiden kalenteri, tzolkin, koostui vain 260 päivästä, eikä se noudattanut aurinkovuotta. Sen avulla etsittiin parhaat ajankohdat muun muassa maissin kylvölle ja korjuulle.

Pitkälasku

Mayojen vuonna 3114 eaa. käyttöön ottama pitkälaskukalenteri päättyi vuonna 2012. Mayat eivät kuitenkaan uskoneet, että maailma tuhoutuisi tuona vuonna, vaan se vain merkitsisi kaiken alkamista alusta.

Salainen

Mayat tiesivät, että vuosi oli neljännesvuorokauden aurinkokalenteria pidempi. Siksi papeilla oli käytössään myös tarkempi, nimetön kalenteri. He käyttivät sitä muun muassa juhlien ajankohdan määrittämiseen.

Gregoriaaninen kalenteri

Paavi poisti kymmenen päivää

Ajanlaskumme alun jälkeisinä vuosisatoina kirkko havaitsi, että kirkolliset juhlapäivät alkoivat siirtyä vuodenaikoihin nähden. Esimerkiksi pääsiäistä vietettiin yhä aikaisemmin keväällä. Juliaanisessa kalenterissa vuosi oli
pyöristetty 365,25 päiväksi, ja puuttuvien desimaalien vuoksi eroa aurinkovuoteen oli pian kymmenen vuorokautta.

Paavi Gregorius XIII päättikin vuonna 1582 hypätä lokakuun 4. päivästä suoraan lokakuun 15. päivään. Väliyötä kutsuttiin ”pitkäksi yöksi”. Espanjalaisen pyhimyksen Theresa Avilalaisen kerrotaan kuolleen sen aikana, ja hänen kuolinpäivämäärästään kiistellään siksi yhä.

Aurinko ja Kuu tahdittavat kalentereita

Maa kiertää Auringon 365,24219878 vuorokaudessa, mutta kalenterissa aurinkovuoden pituus on yleensä 365 vuorokautta. Ajanlaskua korjataan joka neljäs vuosi karkauspäivällä.

Uudestakuusta uuteenkuuhun kestävä synodinen kuukausi on keskimäärin 29 päivää, 12 tuntia ja 44 minuuttia. Kuuvuosi kestää 354 vuorokautta. Se koostuu 12 synodisesta kuukaudesta.

Ranskan vallankumouskalenteri

Kumoukselliset poistivat sunnuntait

Ranskan vallankumouksen aikana kansalliskokous päätti vuonna 1793 korvata seitsenpäiväisen viikon kymmenpäiväisellä viikolla.

Hankkeen ideoijan, matemaatikko Gilbert Rommen, päätarkoitus oli poistaa kalenterista sunnuntai eli kristillinen pyhäpäivä, jolloin väki kävi messussa. Sen sijaan viikko päättyi décadiksi kutsuttuun lepopäivään.

Décadina kaikkien piti pitää vapaata ja kokoontua ylistämään isänmaata ja vallankumousta. Vanhaa ajanlaskua ei saanut käyttää.

Tasavaltalaiskalenterista luovuttiin 12 vuoden kuluttua. Sen jälkeen se oli kuitenkin käytössä 18 päivän ajan vuonna 1871 niin sanotun Pariisin kommuunin aikana.

Ranskan vallankumouskalenteri.

Vallankumouskalenterista ei pidetty, koska siinä oli vapaapäivä aina joka 10. päivä eikä seitsemäs, kuten ennen.

© Bridgeman

Päivät numeroitiin

Viikonpäivät olivat primidi, (ensimmäinen päivä), duodi (toinen päivä) jne. Kuvassa oikealla ovat vanhat nimitykset, lundi (maanantai) jne.

Kuukaudetkin uusiksi

Kuukausien määrä säilyi, mutta niiden jako muuttui ja ne saivat uudet nimet. Esimerkiksi huhtikuun lopulla alkoi floréal (latinan sanasta flos, kukka). Marraskuussa
alkoi frimaire (ranskan sanasta frimas, pakkanen).

Stalinin neuvostokalenteri

Stalinin koneet eivät pysähtyneet ikinä

Neuvostoliiton työläisiä.

Sunnuntaista vapaapäivänä luovuttiin uskonnon kitkemiseksi kansasta.

© AKG-images

Vuonna 1929 Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin otti käyttöön järjestelmän, jonka oli määrä kasvattaa tehtaiden tuottavuutta. Hän hylkäsi seitsenpäiväisen viikon, jossa sunnuntai oli vapaapäivä, ja korvasi sen viisipäiväisellä työviikolla, jossa vapaapäivän paikka vaihteli.

Työntekijät jaettiin viiteen ryhmään, joista kullakin oli oma vapaapäivänsä. Näin 80 prosenttia työvoimasta oli aina käytössä. Perheessä kaikilla saattoi olla vapaata eri päivänä.

Stalinin vuonna 1929 käyttöön ottama kalenterijärjestelmä.
© AKG-images

Vapaapäivät merkittiin värikoodeilla

Kaikilla oli vapaata joka viides päivä mutta ei samana päivänä. Esimerkiksi ”keltaisella” työntekijällä oli vuonna 1930 vapaata 1. viikon perjantaina.