Miten pyövelit pestattiin?

Miten ihmiset saatiin ryhtymään pyöveleiksi?

Pyövelejä ja heidän perheitään halveksittiin, ja niinpä ammatti yleensä kulkeutui suvussa.

Pyövelin ammatti periytyi

Pyöveli oli ammatti, joka yleensä periytyi isältä pojalle. Muutoin halveksitulle alalle yleensä ajauduttiin sattuman kautta.

Esimerkiksi saksalainen puunhakkaaja Heinrich Schmidt Hofin kaupungista määrättiin vuonna 1553 mestaamaan kolme vankia. Työ tahrasi Schmidtin mainetta siinä määrin, että hän ei voinut enää työskennellä muualla, ja näin sai alkunsa jälleen yksi pyövelisuku.

Pyöveli oli yhteiskunnan pohjasakkaa

Keskiajalla pyövelit eristettiin yhteiskunnasta, ja he joutuivat asumaan kaupungin ulkopuolella tai epäpuhtaina pidettyjen paikkojen, kuten spitaalisten talon, lähistöllä. Paikoin heiltä evättiin monia oikeuksia: he eivät esimerkiksi saaneet käydä kirkossa, heille ei myönnetty kansalaisoikeuksia eivätkä he saaneet todistaa oikeudessa tai liittyä ammattikiltoihin.

Eristäminen johti monissa maissa pyövelisukujen syntyyn. Suvut tekivät myös yhteistyötä keskenään ja perustivat omia pyövelien ammattikiltoja.