Likaisista lapsista tulee viisaita aikuisia

Lian ja saastaisuuden uskottiin yleisesti suojelevan sekä sairauksilta että onnettomuuksilta.

Pesemisen uskottiin heikentävän lapsen älykkyyttä.

Ennen 1700-lukua sen enempää lääkärit kuin vanhemmatkaan eivät juurikaan olleet kiinnostuneita hygieniasta. Päinvastoin lian ja saastaisuuden uskottiin yleisesti suojelevan sekä sairauksilta että onnettomuuksilta.

Ranskan vuoristoisessa Haut-Viva­raisissa kaikki tiesivät, että jos lapsen pää pestiin, lapsesta tuli lahjaton, ja vauvan vielä pehmeää päätä peittävä likakerros oli hyvä suoja kolhuja vastaan.

Samoin pidettiin pahana, jos vanhemmat leikkasivat lastensa kynsiä tai hiuksia ennen yhden vuoden ja yhden päivän ikää – leikkuupuuhat olisivat näet voineet johtaa siihen, että lapsesta olisi kasvanut mykkä ja rikollinen.

Monet äidit myös uskoivat virtsan sisältävän parantavia voimia, joten vaippoina käytet­tyjä riepuja ei pesty vaan ne ainoastaan ilmakuivattiin.