Ian Dagnall Computing/Imageselect

USA:n perustajaisä: ”Kyseenalaista kaikki – jopa Jumalan olemassaolo”

Kristityt fundamentalistit vaativat usein, että Yhdysvaltojen tulee pitää Raamattua ohjenuoranaan. Maan ”perustajaisä” ja presidentti Thomas Jefferson luotti kuitenkin enemmän järkeen kuin pyhiin kirjoituksiin, mikä käy ilmi myös hänen kirjeestään sisarenpojalleen.

(Pariisi, Ranska, 10.8.1787)*

Hyvä Peter

Sain kirjeesi 30. joulukuuta ja 18. huhtikuuta ja olen hyvin iloinen kuullessani, että olet päässyt herra Wythen** oppiin ja suojiin.

Tulet todennäköisesti pitämään sitä yhtenä elämäsi onnekkaimpana tapahtumana, kuten minä omalta osaltani.

Liitän mukaan listan tieteellisistä aiheista, joihin toivon sinun paneutuvan siinä järjestyksessä kuin herra Wythe päättää.

*
Jefferson asui Pariisissa toimiessaan USA:n Ranskan suurlähettiläänä vuosina 1784–1789.

**
George Wythe (1726–1806) oli USA:n ensimmäinen oikeustieteen professori ja opetti Thomas Jeffersonia ja tämän sisarenpoikaa.

Luettelossa on myös muutamia kirjoja, jotka sinun kannattaa mielestäni lukea. Seuraavaksi kirjoitan muutamia muita huomioita*.

Ymmärryksesi on jo kehittynyt riittävästi, jotta voit perehtyä uskontoon. Ennen kuin aloitat, unohda kaikki vakiintuneet mielipiteet ja se, mikä nyt on suosiossa. Se on erittäin tärkeää.

Sinun on myös päästävä eroon kaikista peloista ja ennakkoluuloista, joille heikot mielet usein ovat alttiina. Aseta terve järki ja tuomariksi ja alista sille kaikki mahdolliset tosiasiat ja mielipiteet.

Kyseenalaista kaikki – jopa Jumalan olemassaolo; sillä jos Jumala on olemassa, hän arvostaa kunnioitustasi enemmän, jos se perustuu järkeen kuin jos se perustuu sokeaan pelkoon.

Ensimmäisenä sinun tulee tietenkin perehtyä omassa maassasi vallitsevaan uskontoon. Siksi sinun tulee lukea Raamattua aivan samalla tavalla kuin luet Liviusta tai Tacitusta**.

*
Kirjeen huomiot koskivat muun muassa uskontoa, Jeffersonin ajatuksia moraalifilosofiasta sekä kieltenopintoja ja matkustelua.

**
Livius ja Tacitus olivat antiikin Rooman historioitsijoita, joiden teoksia pidetään merkittävinä lähteinä Rooman historiasta.

Kun luet kirjoituksista kuvauksia asioista, jotka koskevat luonnontieteen alaa, sinun on arvioitava kirjoittajan uskottavuutta samaan tapaan kuin arvioisit Liviuksen tai Tacituksen väitteitä.

Kirjoittajan väittämää on punnittava siihen nähden, mitä tiedämme luonnon laeista.

Kuitenkin niitä Raamatun väittämiä, jotka ovat ristiriidassa luonnonlakien kanssa, pitää tarkastella vielä tarkemmin, sillä kirjoittaja on uskonut toimivansa Jumalan johdattamana.

Tutki, mihin hänen väitteensä perustuvat ja ovatko hänen esittämänsä todisteet riittävän vakuuttavia, jotta ne antaisivat aihetta uskoa, että luonnonlait on jossakin asiassa kumottu.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Thomas Jefferson lyhyesti

Esimerkki tällaisesta tapauksesta löytyy Joosuan kirjasta*. Siinä kerrotaan, että aurinko seisahtui taivaalle useiksi tunneiksi.

Jos lukisimme tällaista Liviukselta tai Tacitukselta, asettaisimme sen samaan kategoriaan kuin tarinat verisateesta, puhuvista patsaista, hirviöistä jne.

Tutki avoimin mielin, mitä todisteita löytyy siitä, että Raamattu on kirjoitettu jumalallisesta inspiraatiosta. Se on välttämätöntä, sillä miljoonat ihmiset uskovat siihen.

Tunnet riittävästi astronomiaa tietääksesi, miten järjenvastaista on kuvitella, että Maa, joka kiertää akselinsa ympäri, voisi yhtäkkiä pysähtyä ilman että sillä olisi mitään vaikutuksia kaikkeen muuhun.

Eikö maapallon äkillinen pysähtyminen saisi eläimet, puut ja rakennukset kaatumaan? Ja eikö sama toistuisi, kun Maa jälleen jatkaisi kulkuaan? Kumpi on todennäköisempi – kertomus Maan pysähtymisestä vai ne luonnontieteelliset tosiasiat, jotka todistavat, että se pyörii lakkaamatta?

*
Joosuan kirjassa kerrotaan Jumalan pysäyttäneen auringon auttaakseen israelilaisten johtajaa Joosuaa voittamaan amoriitit.

Seuraavaksi sinun pitää lukea Uusi testamentti. Se on kertomus henkilöstä nimeltä Jeesus. Nyt sinun on punnittava kahta erilaista näkökulmaa:

1. Jeesus oli jumalan poika ja neitsyen synnyttämä. Myöhemmin hän nousi taivaaseen ihmiskehossaan.

2. Jeesus oli tavallinen, avioliiton ulkopuolella syntynyt hyväsydäminen ja intomielinen mies. Lopulta hän alkoi kuitenkin uskoa omaan jumalisuuteensa, ja roomalaiset rankaisivat häntä ruoskimalla ja teloittamalla hänet kapinallisia koskevan lain mukaisesti.

Näitä kysymyksiä käsitellään suosittelemissani kirjoissa. Kirjat auttavat sinua matkallasi, mutta säilytä terve järkesi lukiessasi. Älä epäröi muodostaa omaa mielipidettäsi seurausten pelossa.

Uskonnosta on kiistelty Amerikassa siitä lähtien, kun kotimaassaan vainon kohteeksi joutuneita englantilaisia puritaaneja saapui uudelle mantereelle 1620-luvulla.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Jos päädyt pohdinnoissasi siihen, että Jumalaa ei ole, löydät todennäköisesti muita vaikuttimia elää kunnollista ja hyveellistä elämää – esimerkiksi rakkauden, lohdun ja ilon, joita sellainen elämä tuo tullessaan.

Jos taas toisaalta löydät perusteita uskoa, että Jumala on olemassa, tieto siitä, että toimit hänen silmiensä alla ja että hän hyväksyy sinut, toimii lisävaikuttimena. Ja jos kuoleman jälkeen on olemassa onnellinen paikka, tieto siitä lisää halua pyrkiä sinne.

Jos päädyt siihen, että Jeesus on jumalallinen, usko hänen apuunsa ja rakkauteensa lohduttaa vastoinkäymisissä.

Älä kuitenkaan unohda järkeä. Oma terve järkesi on ainoa oraakkeli, joka antaa sinulle taivaallisia vastauksia.

”Järkesi on ainoa oraakkeli, joka antaa sinulle taivaallisia vastauksia.” T. Jefferson.

Kun luet Uutta testamenttia, muista lukea Kristuksesta myös ne muut tarinat, jotka kirkkoisät* ovat aikoinaan hylänneet meidän puolestamme.

Näiden pseudoevankeliumien** kirjoittajat väittivät kirjoittaneensa Jumalan johdatuksesta aivan kuin hyväksyttyjenkin evankeliumien kirjoittajat.

Muista, että teet omat johtopäätöksesi oman terveen järkesi, et kirkkoisien järkeilyn perusteella. Useimmat noista kirjoituksista ovat hävinneet, mutta osa on jäljellä kokoelmana. Yritän saada sen käsiini ja lähetän sen sinulle.

*
Kristityt kirkkoisät valitsivat 300-luvulla lukuisten uskonnollisten kirjoitusten joukosta ne, jotka pääsivät Raamattuun.

**
Pseudoevankeliumit eli apokryfiset kirjat olivat Raamatusta pois jätettyjä kirjoituksia.

Käyttäydy hyvin, opi ja ole ahkera. Muista myös pitää huoli kunnostasi ja ulkoilla. Terveys on moraalin jälkeen tärkeintä elämässä.

Kirjoita minulle usein. Voit aina luottaa siihen, että olen kiinnostunut edistyksestäsi ja että voit uskoa ystävyyteeni.

Aina uskollinen ystäväsi,
Th. Jefferson

Jälkikirjoitus

Jefferson halusi, että Jumala jätettäisiin pois Yhdysvaltain juuri tekeillä olevasta perustuslaista, ja oli muun muassa yhdysvaltalaisille uskonnonvapauden takaavan ensimmäisen lisäyksen takana.

Jumala mainitaankin asiakirjassa vain kerran, sen päiväyksessä: ”Herran vuonna 1787”.