Jim Crow -lait jatkoivat rotusortoa Yhdysvalloissa

Sisällissodan jälkeen orjuus lakkautettiin virallisesti Yhdysvalloissa, mutta sketsihahmo Jim Crow’n mukaan nimetyt lait varmistivat, ettei mustilla edelleenkään ollut oikeuksia. Perehdy rotuerottelun historiaan Yhdysvalloissa.

Barbecue på ranch i Jim Crow-sydstat
© Photo Researchers, Science History Images/Imageselect

Yhdysvaltojen sisällissodan (1861–1865) seurauksena orjuus lakkautettiin maassa virallisesti.

Jos mustaihoiset kuvittelivat sen parantavan asemaansa, he joutuivat kuitenkin pettymään.

Aseiden vaiettua selvisi hyvin nopeasti, ettei valkoinen enemmistö ollut valmis luopumaan etuoikeuksistaan.

Etenkin sisällissodan hävinneissä etelävaltioissa rotuerottelua ylläpidettiin lainsäädännön avulla. Käytäntöä perusteltiin sanomalla, että rodut saattoivat olla tasa-arvoisia, vaikka ne elivätkin erillään. Todellisuus oli kuitenkin paljon synkempi.

Monissa osavaltioissa säädettiin lakeja, joilla mustaihoinen väestö pidettiin köyhyydessä ja heiltä evättiin perusoikeudet.

Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä Jim Crow -lait olivat ja kerromme konkreettisia esimerkkejä lakiteksteistä ja kieroista säädöksistä, joilla mustaihoiset pidettiin toisen luokan kansalaisina.

Erillisiä mutta tasa-arvoisia

Suutari Homer Plessy käveli vuonna 1892 New Orleansin rautatieasemalle ja osti lipun junan ensimmäiseen luokkaan. Plessy istui valkoisille varatulle paikalle matkustaakseen noin 50 kilometrin päähän Covingtoniin Louisianaan.

Plessy oli afroamerikkalainen, ja kun junan konduktööri saapui hänen kohdalleen, hän pyysi Plessyä siirtymään mustille varattuun vaunuun. Kun Plessy kieltäytyi, hänet pidätettiin.

Orjuuden lakkauttamisen jälkeen etenkin Yhdysvaltojen etelävaltiot pyrkivät edelleen tukahduttamaan mustien oikeuksia ja pitämään mustat ja valkoiset erillään väkivalloin ja rasistisilla laeilla.

Yksi näistä niin sanotuista Jim Crow -laeista oli Louisianan Separate Car Act eli ”erillisvaunulaki” vuodelta 1890. Se kielsi mustia matkustamasta valkoisten joukossa julkisessa liikenteessä.

Skilt for raceadskilte venteværelser i North Carolina
© Wikimedia Commons

Homer Plessy ei alistunut vaan yritti saada tuomionsa kumotuksi New Orleansissa toimivan kansalaisoikeuskomitean avulla.

Plessyn kanteessa todettiin, että rotuerottelukäytäntö rikkoi Yhdysvaltojen perustuslain 14. lisäystä, joka takasi mustille täydet kansalaisoikeudet.

Vuonna 1896 asia eteni Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen, jonka tuomarit päättivät, että rotuerottelu ei tehnyt mustista ja valkoisista eriarvoisia, jos molemmille ryhmille oli tarjolla yhtäläiset mahdollisuudet niin kutsutun ”erillisiä mutta tasa-arvoisia” -doktriinin mukaisesti.

Korkein oikeus ei siis pitänyt lakia rasistisena, ja Plessy hävisi oikeusjutun.

Tapaus tunnetaan nimellä ”Plessy v. Ferguson”, ja sillä oli kauaskantoisia seurauksia Yhdysvaltojen mustalle väestölle.

Korkeimman oikeuden hyväksyttyä Louisianan rotulainsäädännön etelässä säädettiin lukuisia rasistisia Jim Crow -lakeja, jotka polkivat mustien perustuslaillisia oikeuksia pitkälle 1900-luvulle.

Kuka oli Jim Crow?

Thomas Rice spiller Jim Crow.
© Public domain

Valkoinen klovni mustassa kasvomaalissa

1830-luvulla näytelmissä esiintyi valkoisia näyttelijöitä, jotka olivat pukeutuneet ryysyihin ja maalanneet kasvonsa mustiksi. Näitä Yhdysvaltojen mustien karikatyyrejä kutsuttiin nimellä ”Jim Crow”, ja myöhemmin nimi liitettiin myös rotuerottelulakeihin.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Thomas Dartmouth Rice esitteli vuonna 1828 näyttämöllä uuden hahmon.

Maalaamalla kasvonsa mustiksi (niin sanottu blackface) ja pukeutumalla ryysyihin hän muuntautui Jim Crow’ksi, rasistiseksi karikatyyriksi Yhdysvaltojen mustista, jotka oli tuolloin vielä alistettu orjuuteen.

Rice oli ensimmäinen näyttelijä, joka menestyi pilkkaamalla sorrettuja mustia näiden tyypillisiä kasvonpiirteitä pilkkaavalla blackface-maskeerauksella, mutta hän sai pian lukemattomia jäljittelijöitä.

Jim Crow -hahmo ja blackface levisivät 1830-luvulta lähtien Yhdysvalloissa kuin rutto, ja ne levittivät rasistista mielikuvaa ”yksinkertaisesta ja oppimattomasta mustasta ali-ihmisestä”.

Kun rotulakeja alettiin säätää 1800-luvun lopulla, niistä alettiin puhua Jim Crow -lakeina Ricen rasistisen sketsihahmon mukaan.

Jälleenrakennuksen aika

Homer Plessy tunsi perustellusti olevansa oikeutettu istumaan missä halusi, kun hän nousi junaan New Orleansissa vuonna 1892.

Presidentti Lincolnin salamurhan jälkeen huhtikuussa 1865 kongressi oli hyväksynyt perustuslain 13., 14. ja 15. lisäykset etelävaltioiden raivokkaasta vastustuksesta huolimatta.

Lisäyksillä lakkautettiin orjuus ja myönnettiin mustille valkoisten kanssa yhtäläiset kansalaisoikeudet äänioikeus mukaan lukien. Ainakin teoriassa.

12 vuotta kestäneen niin sanotun jälleenrakennuksen aikana näyttikin siltä, että entiset orjat olivat lopullisesti vapautumassa sorron kahleista.

Republikaanien ollessa vallassa sodan hävinneet etelävaltiot liitettiin uudelleen Yhdysvaltoihin, ja demokraatit, jotka kannattivat tuohon aikaan orjuuden palauttamista, menettivät etelävaltioissa poliittisen vallan republikaaneille.

Vallanvaihdon myötä mustat pääsivät julkisiin kouluihin ja hyötyivät talouden elvytyshankkeista. Lisäksi useita mustia valittiin poliittisiin virkoihin jopa monissa etelän osavaltioissa.

Kehitys sai etelän valkoisen väestön kuitenkin kavahtamaan.

Orjuuden lakkauttamisen seurauksena he olivat menettäneet ilmaisen työvoiman, josta he olivat hyötyneet vuosikymmeniä. Lisäksi heidät pakotettiin kohtelemaan mustia tasavertaisina, vaikka etelän valkoisten suuri enemmistö piti mustia alempiarvoisina.

Mustavalkoinen Amerikka

Etelävaltioissa mustat saivat kaikkialla ja alituiseen kokea, etteivät valkoiset halunneet olla heidän kanssaan missään tekemisissä. Rotuerottelua harjoitettiin kaikissa julkisissa tiloissa uima-altaista, kouluista ja ravintoloista elokuvateattereihin, juomahanoihin ja puistoihin.

Separate vandposter for farvede i raceadskillelsens USA
© WIkimedia Commons

Vesipostit: Rotuerotellut juomahanat

Ehkä kuvaavin esimerkki Jim Crow -laeista ovat yleiset juomahanat, joiden yllä oli kyltti ”Värilliset”. Valkoisille oli omat hanansa, jotta heidän ei tarvinnut juoda samoista hanoista mustien kanssa.

Raceadskilt bus i Birmingham, Alabama
© Pictorial Press Ltd/Imageselect

Linja-autot ja junat: Mustien paikka oli perällä

Myös julkiset liikennevälineet, kuten bussit ja junat, oli jaettu valkoisten ja mustien osastoihin. Valkoiset istuivat edessä, ja mustien paikka oli vaunun tai bussin perällä. Ajan mittaan yhä useammat mustat kuitenkin kieltäytyivät noudattamasta syrjiviä sääntöjä. Heistä tunnetuin esimerkki on Rosa Parks.

FBI-agentit saattavat Ruby Bridgesiä.
© Public domain

Opetus: Taistelu kouluista

Etelävaltioissa mustat oppilaat eivät saaneet käydä koulua yhdessä valkoisten kanssa, ja heitä opettivat vain mustat opettajat. Kuvassa on Ruby Bridges, jonka vanhemmat haastoivat valkoisten koulun oikeuteen vuonna 1954, kun koulu kieltäytyi ottamasta Rubya oppilaakseen. Bridgesit voittivat jutun lopulta korkeimmassa oikeudessa.

Elokuvateatteri Jim Crow -aikakaudella.
© Library of Congress

Kulttuurielämä: Rodullistettua viihdettä

Etelän kulttuurielämäkin oli Jim Crow -kaudella hyvin jakautunut. Mustilla oli omat elokuvateatterinsa, eikä heitä päästetty valkoisten elokuvateattereihin, jotka olivat yleensä paljon hienompia. Myös pohjoisvaltioissa mustilta evättiin pääsy useimpiin valkoisten teattereihin 1950-luvulle asti.

Kriisit pohjustivat Jim Crow -lakeja

Vuonna 1873 Yhdysvaltoja ja etenkin etelävaltioita koetteli talouskriisi. Etelävaltioille elintärkeän vientipuuvillan hinta laski yli 50 prosenttia, ja miljoonat menettivät työpaikkansa.

Kriisi koitui poliittisesti demokraattien eduksi, ja vuoden 1874 vaaleissa demokraattinen puolue kaappasi enemmistön edustajainhuoneessa.

Vuonna 1877 republikaani Rutherford B. Hayes valittiin presidentiksi hänen tehtyään demokraattien kanssa salaisen sopimuksen. Sen nojalla hän lopetti etelävaltioiden miehityksen, joka oli alkanut pohjoisvaltioiden Unionin voitettua sisällissodan vuonna 1865.

Demokraatit nousivat nyt valtaan etelässä ja kumosivat suuren osan edistysaskeleista, joita mustien asemassa oli tapahtunut jälleenrakennuskauden aikana.

Vaalijuliste.

Vaalijuliste Pennsylvaniasta (1866) kuvastaa valkoisten vastarintaa mustan väestön kasvavaa tasa-arvoa kohtaan vuonna 1865 päättyneen sisällissodan jälkeen. Pilapiirros kuvaa muun muassa valkoisten veronmaksajien pelkoa siitä, että he joutuvat raatamaan elantonsa eteen ja ”laiska” musta mies vain nauttii heidän työnsä tuloksista.

© Wikimedia Commons

Vuoden 1877 kompromissin jälkeen etelässä alettiin toden teolla säätää rotuerottelulakeja. Hieman yli vuosikymmenen myönteisen kehityksen jälkeen mustien asema alkoi heiketä nopeasti.

Vain kolme prosenttia mustista sai äänestää

1880- ja 1890-luvuilla etelävaltioissa säädettiin lukuisia lakeja, jotka rajoittivat mustien oikeuksia.

Jim Crow -lait vaihtelivat osavaltiosta toiseen, mutta karkeasti ottaen ne kaikki kielsivät mustia avioitumasta valkoisten kanssa, asumasta valkoisten alueilla, käymästä koulua valkoisten kouluissa ja hautaamasta vainajiaan samoille hautausmaille valkoisten kanssa.

Myös mustien perustuslain takaama äänioikeus kumottiin etelässä tarkoin muotoilluilla säädöksillä.

Niin sanotun ”isoisäpykälän” hyväksyminen vuonna 1895 merkitsi sitä, että kansalainen sai äänestää vain, jos hänen vanhempansa tai isovanhempansa olivat olleet rekisteröityneitä äänestäjiä ennen vuotta 1867.

Useimpien mustien isovanhemmat tai vanhemmat olivat olleet orjia ennen vuotta 1867, joten valtaosa mustista ei saanut äänestää.

Niitä harvoja mustia, jotka saivat äänioikeuden isoisäpykälän nojalla, estettiin äänestämästä lukutaitotesteillä, jonka läpäiseminen oli edellytys äänestäjäksi rekisteröitymiselle monissa etelävaltioissa.

Valkoisille suunnattu testi oli helppo, mutta mustien testi oli huomattavasti vaikeampi läpäistä. Niinpä vuonna 1940 vain kolme prosenttia kaikista etelän mustista sai äänestää. Loput pidettiin poissa vaaliuurnilta syrjivillä Jim Crow -laeilla.

Esimerkkejä etelävaltioiden rotulaeista

Kaksi ulkohuussia Jim Crow -ajan Tennesseessä.

Kaksi yhtä alkeellista ulkohuussia – toinen valkoisille ja toinen ”värillisille” – Oak Ridgessä Tennesseessä.

© Department of Energy/Wikimedia Commons

Sisällissodan ja etenkin jälleenrakennuksen ajan päätyttyä Yhdysvaltojen etelävaltiot hyväksyivät lukuisia lakeja, joiden tarkoituksena oli syrjiä mustaa väestöä. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • ”Avioliitto valkoisen henkilön ja neekerin tai mulatin tai sellaisen henkilön välillä, jossa on enemmän kuin kahdeksasosa neekerin verta, on laiton ja mitätön.” (Mississippi)
  • • ”Hautausurakoitsijat eivät saa haudata tai sallia värillisten henkilöiden hautaamista maahan, joka on osoitettu tai jota käytetään valkoisten henkilöiden hautaamiseen.” (Georgia)
  • ”Neekerin ja valkoisen henkilön on lainvastaista pelata yhdessä tai olla samassa seurassa pool- tai biljardipelissä.” (Florida)
  • ”Kaikki Louisianan osavaltiossa verensiirtoon käytetty ihmisveri on merkittävä sanoilla ’valkoihoinen’, ’mustaihoinen’ tai ’mongolidi’, jotta verenluovuttajan rotu käy selvästi ilmi. Jos verta ei ole merkitty, sen käyttö on kiellettyä.” (Louisiana)
  • ”Henkilöiden, joilla on lupa harjoittaa oluen tai viinin myyntiä, on palveltava joko vain valkoisia tai vain värillisiä ihmisiä, eivätkä he saa milloinkaan palvella näitä kahta rotua samassa tilassa.” (Louisiana)
  • ”Koulukirjoja ei saa vaihdella valkoisten ja värillisten koulujen kesken, vaan kirjoja saa käyttää vain niitä ensin käyttänyt rotu.” (Pohjois-Carolina)

Rotulait johtivat lynkkauksiin

Lynkkaus Cairossa Illinoisissa vuonna 1909.

Vuonna 1909 väkijoukko kokoontui Kairoon Illinoisiin lynkkaamaan 24-vuotiaan Will Jamesin. Mustaihoinen James oli pidätetty epäiltynä nuoren valkoisen naisen raiskauksesta. Myös Jamesin musta sellitoveri raahattiin ulos putkasta ja hirtettiin.

© Wikimedia Commons

Jim Crow -politiikka alisti etelän mustan väestön Etelä-Afrikan apartheidia muistuttavalle rotuerottelujärjestelmälle.

Mustat eivät esimerkiksi saaneet uida samassa uima-altaassa, istua samassa puistossa, juoda samasta juomapisteestä tai matkustaa samoissa junavaunuissa, busseissa ja takseissa kuin valkoiset.

He eivät myöskään saaneet käydä samoja kouluja tai käyttää samoja kirjastoja kuin valkoiset tai urheilla yhdessä valkoisten kanssa.

Mustien piti puhutella kaikkia valkoisia ”herraksi”, ”neidiksi”, ”pomoksi” tai ”kapteeniksi”, kun taas heitä itseään puhuteltiin alentuvilla nimityksillä, kuten ”poika”, ”setä” tai erittäin rasistinen ja loukkaava ”nekru”.

Jim Crow -lait vaihtelivat osavaltioittain ja kunnittain, mutta periaatteessa kaikki etelän mustat oli alistettu valkoisten ylivallalle.

Rotulakien rikkomisesta rangaistiin ankarasti.

Vuosina 1883–1968 etelässä lynkattiin lähes 3 500 mustaihoista henkilöä. Julkiset lynkkaukset houkuttelivat runsaasti yleisöä, ja ne olivat usein erittäin sadistisia.

1900-luvun alussa, lynkkausvimman ollessa pahimmillaan, Greenwood Observer -lehden toimittaja kuvasi mustan miehen lynkkausta järkyttävän yksityiskohtaisesti:

”Väkijoukko viilteli hänen kehoaan veitsillä, poltti häntä kuumalla raudalla, roikotti häntä hirressä lähes kuolemaan asti, minkä jälkeen he elvyttivät hänet ja jatkoivat kidutusta. Sitten he raahasivat hänet uhrin kotiin, jossa odotti tuhansia ihmisiä. Kun he saapuivat talolle, ulos tuli nainen, joka pisti teurastajanveitsen hänen sydämeensä.”

Kansalaisoikeusliike alkoi vahvistua

Istumamielenosoitus Pohjois-Carolinassa vuonna 1960.
  1. helmikuuta 1960 neljä mustaihoista opiskelijaa uhmasi Jim Crow -lakeja Greensborossa Pohjois-Carolinassa vaatimalla palvelua Woolworths-halpatavaratalon vain valkoisille tarkoitetussa kahvilassa. Henkilökunta yritti ajaa heidät pois, mutta miehet istuivat paikoillaan sulkemisaikaan asti ja palasivat seuraavina päivinä takaisin. Heidän rauhanomaista protestiaan alettiin kutsua ”istumaprotestiliikkeeksi”, ja siihen liittyi vuoden 1960 kuluessa jopa 70 000 mustaa.
© Wikimedia Commons

Mustat eivät kuitenkaan seuranneet toimettomina, miten Jim Crow -lait polkivat heidän oikeuksiaan ja lähettivät monia vankilaan tai kuolemaan.

Ida Wellsin kaltaiset aktivistit taistelivat tuodakseen raa’at lynkkaukset julkisuuteen ja yrittivät saada korkeimman oikeuden kumoamaan rotuerottelulakeja – tuloksetta.

Wells oli yksi kansalaisoikeusjärjestö NAACP:n perustajista. Vuonna 1938 NAACP auttoi mustaihoista Lloyd Gainesia nostamaan kanteen Missourin osavaltiota vastaan korkeimmassa oikeudessa.

Gaines oli pyrkinyt opiskelemaan lakia Missouri School of Law -korkeakouluun, mutta häntä ei ollut hyväksytty, koska hän oli musta.

Korkein oikeus päätti, että vuoden 1896 ”erillisiä mutta tasa-arvoisia” -doktriinin nojalla Missouria ei voinut pakottaa hyväksymään Gainesia opiskelijaksi.

Osavaltion olisi kuitenkin siinä tapauksessa kustannettava mustien opinnot muualla tai perustettava heille vastaava oppilaitos kuin valkoisille opiskelijoille. Missouri päätyi perustamaan mustille opiskelijoille oman oikeustieteellisen korkeakoulun.

Gainesin voitto korkeimmassa oikeudessa teki rotuerottelusta kalliin ja vaivalloisen vaihtoehdon mustien opiskelijoiden hyväksymiselle valkoisten oppilaitoksiin ja tasoitti siten tietä rotuerottelun lopulliselle kumoamiselle julkisissa kouluissa vuonna 1954.

Rotusyrjintä lakkautettiin, mutta se ei kadonnut

NAACP taisteli monia Jim Crow -lakeja vastaan 1940- ja 1950-luvuilla, usein hyvällä menestyksellä, mutta käytännössä etelän rasististen lakien kumoaminen eteni etanavauhtia.

Vuonna 1954 korkeimman oikeuden päätös, joka kielsi rotuerottelun julkisissa kouluissa, oli kuitenkin kansalaisoikeusliikkeelle rohkaiseva merkki.

Seuraavalla vuosikymmenellä NAACP ja Martin Luther Kingin ja Malcolm X:n kaltaiset kansalaisoikeusaktivistit taistelivat valkoista ylivaltaa ja syrjiviä Jim Crow -lakeja vastaan niin tuomioistuimissa kuin kaduillakin.

Lyndon B. Johnson kumosi Jim Crow -lait.

Presidentti Lyndon B. Johnson allekirjoitti vuonna 1964 kansalaisoikeuslain, joka kumosi Jim Crow -lait virallisesti.

© Wikimedia Commons

Jim Crow -lait kumottiin lopulta, kun presidentti Lyndon B. Johnson allekirjoitti kansalaisoikeuslain vuonna 1964 ja äänioikeuslain vuonna 1965.

Mustien taistelu tasa-arvon puolesta ei kuitenkaan ollut vielä läheskään ohi, ja vielä nykyäänkin Jim Crow paljastaa ajoittain rumat kasvonsa.

Donald Trumpin hävittyä presidentinvaalit vuonna 2020 monet etelän osavaltiot ovat hyväksyneet uutta syrjivää lainsäädäntöä, joka kohdistuu lähinnä mustiin ja latinalaisamerikkalaista tai aasialaista syntyperää oleviin ihmisiin.

Jotkin äänestyspaikat esimerkiksi suljetaan aikaisemmin, mikä vaikeuttaa työssäkäyvien ihmisten äänestämistä, ja äänestyspaikkoja karsitaan pääosin mustien asuinalueilta.

Vaikka vanhat Jim Crow -lait onkin kumottu, Jim Crow -ajattelu kukoistaa edelleen nykypäivän Yhdysvalloissa.

Rotuerottelua asuinalueella Detroitissa.

Jim Crow -mentaliteetti oli levinnyt laajalle myös pohjoisvaltioissa. Kyltti Detroitista Michiganista (1942): ”Haluamme valkoiseen naapurustoomme valkoisia vuokralaisia.”

© Library of Congress

Jim Crow -lait syntyivät pohjoisessa

Jim Crow -lait yhdistetään nykyään tiiviisti etelävaltioihin, sillä siellä ne hallitsivat monien elämää 1800-luvun lopulta 1960-luvun puoliväliin asti.

Ensimmäiset Jim Crow -lait syntyivät kuitenkin pohjoisessa. Ensimmäinen viittaus ”Jim Crow -vaunuihin” eli junavaunuihin, joissa mustat ja valkoiset matkustajat istuivat erillään toisistaan, on peräisin vuodelta 1838.

Useat pohjoisvaltioiden mustat, kuten kansalaisoikeusaktivisti Frederick Douglass, kieltäytyivät noudattamasta julkisen liikenteen rotuerottelymääräyksiä – ja vuonna 1943 vaatimus rotuerottelusta junissa poistettiin.

Etelässä Jim Crow -lakeja säädettiin ja rotuerottelupolitiikkaa harjoitettiin tietoisesti vuodesta 1877 lähtien, mutta syrjintää esiintyi myös pohjoisvaltioissa.

Esimerkiksi vaikka mustien ja valkoisten erottamista julkisissa kouluissa ei säädetty pohjoisessa lailla, valkoisille ja mustille oli silti omat, erilliset koulunsa.

Toisen maailmansodan jälkeen pohjoisen musta ja valkoinen väestö eriytyivät yhä enemmän, kun mustat asettuivat suurkaupunkien gettoihin ja valkoiset muuttivat väljempiin esikaupunkeihin.