John Trumbull
Itsenäisyysjulistus. John Trumbullin maalaus vuodelta 1819

Itsenäisyysjulistus loi Yhdysvaltojen supervallan

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus vuonna 1776 sai Amerikan vallankumouksen liekkeihin. Poliittinen manifesti antoi vallan kansalle, ja siitä sai alkunsa maailman ensimmäinen demokraattinen suurvalta.

Mikä Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus on?

Heinäkuun 4. päivänä 1776 niin sanottu mannermaakongressi hyväksyi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen, jolla Yhdysvallat perustettiin.

Itsenäisyysjulistuksessa Britannian 13 Pohjois-Amerikan siirtokuntaa julisti itsenäistyvänsä Britannian kuningaskunnasta ja yhdistyvänsä Yhdysvalloiksi itsenäisinä osavaltioina.

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus: alkuperäinen asiakirja

56 henkilöä allekirjoitti itsenäisyysjulistuksen 4. heinäkuuta 1776. Ensimmäinen allekirjoittaja oli John Hancock ja tunnetuin varmasti Benjamin Franklin, joka tuli tunnetuksi muun muassa ukkosenjohdattimen kehittäjänä.

© Wikimedia Commons

Ennen Yhdysvaltojen perustamista kyseiset 13 siirtokuntaa olivat Britannian alamaisia.

Tyytymättömyys brittiläiseen imperiumiin sai lisäpontta vuonna 1763, kun Britannian parlamentti sääti uusia veroja vahvistaakseen valtiontaloutta Ranskan-vastaisen seitsenvuotisen sodan jälkeen. Vuonna 1764 parlamentti hyväksyi Sugar Actin ja seuraavana vuonna Stamp Actin, jotka määräsivät uusia maksuja käytännössä kaikille tavaroille, joilla siirtokuntien kanssa käytiin kauppaa.

Brittien ja siirtokuntien välinen konflikti eskaloitui seuraavina vuosina, ja vuonna 1775 brittisotilaat ja kapinalliset ottivat yhteen Lexingtonissa ja Concordissa Bostonin lähellä, minkä seurauksena syttyi Yhdysvaltain vapaussota.

bostonin teekutsut

Joukko siirtokuntalaisia tunkeutui 16. joulukuuta 1773 intiaaneiksi pukeutuneina Bostonin satamassa kolmeen brittiläiseen laivaan, joiden lastina oli korkeasti verotettua teetä Britanniasta. Kapinalliset heittivät 342 laatikollista teetä mereen vastalauseena brittien korottamille veroille, ja teko kiihdytti Amerikan siirtokuntien ja brittien välistä konfliktia.

© Wikimedia Commons

Itsenäisyysjulistuksen seurauksena Amerikan vallankumous puhkesi täyteen roihuun.

Vuonna 1783 siirtokuntien ja Britannian välinen sota päättyi siirtokuntien voittoon. Näin ne olivat irtautuneet brittiläisestä imperiumista, ja Amerikan Yhdysvallat oli syntynyt.

Ketkä laativat itsenäisyysjulistuksen?

56 allekirjoitti julistuksen

Itsenäisyysjulistuksen allekirjoitti Philadelphiassa 56 henkilöä, jotka edustivat Britannian 13:a Amerikan siirtokuntaa.

Itsenäisyysjulistuksen laati pääosin lakimies Thomas Jefferson, josta tuli sittemmin Yhdysvaltojen kolmas presidentti.

Nämä niin sanotut ”perustajaisät” (founding fathers) olivat rikkaita eliitin edustajia, jotka olivat hyvin koulutettuja ja perehtyneet moderniin eurooppalaiseen filosofiaan ja luonnontieteisiin.

Thomas Jefferson – itsenäisyysjulistuksen päälaatija. Mather Brownin maalaus

Thomas Jefferson oli itsenäisyysjulistuksen pääkirjoittaja. Myöhemmin hän toimi Yhdysvaltain kolmantena presidenttinä vuosina 1801–1809.

© Mather Brown

Allekirjoittajat olivat kokoontuneet poliittiseen mannermaakongressiin, joka edusti kapinallisia siirtokuntia.

Vuonna 1776 kongressi muodosti viiden hengen komitean laatimaan itsenäisyysjulistusta. Komiteaan kuuluivat Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston ja Thomas Jefferson.

Nykyään Yhdysvaltain viittä ensimmäistä presidenttiä, George Washingtonia, John Adamsia, Thomas Jeffersonia, James Madisonia ja James Monroeta, kutsutaan usein ”perustajaisiksi”, koska he toimivat aktiivisesti vallankumouksen hyväksi.

Mitkä ovat itsenäisyysjulistuksen perusperiaatteet?

Demokratiaperiaatteet antoivat vallan kansalle

Itsenäisyysjulistus rakentui kansan suvereniteetin ja demokratian ihanteille. Toisin sanoen yksittäisessä osavaltiossa ei voisi käyttää poliittista valtaa ilman kansan suostumusta.

Tällaiset periaatteet olivat tuohon aikaan ennenkuulumattomia, ja monet pitävätkin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistusta modernin läntisen demokratian syntyhetkenä.

Itsenäisyysjulistuksen periaatteet luetteli Thomas Paines vuonna 1776 kumouksellisessa kirjoituksessaan Common Sense, jonka mukaan amerikkalaiset olivat moraalisesti ja poliittisesti velvollisia taistelemaan Britanniaa vastaan saadakseen itsenäisyyden.

Painesin mullistavat aatteet uudesta vapaasta Amerikasta olivat Thomas Jeffersonin lähtökohta hänen laatiessaan itsenäisyysjulistuksen periaatteita.

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen alussa ovat nykyään maailmakuulut sanat ”Kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi; heidän Luojansa on heille antanut tiettyjä rikkomattomia oikeuksia; näihin oikeuksiin kuuluvat elämä, vapaus ja pyrkimys onneen”.

Sitten julistetaan, että näiden oikeuksien turvaamiseksi ”ihmiset perustavat hallituksia, jotka saavat oikeutensa hallittujen myönnytyksellä” ja ”kun mikä tahansa hallituksen muoto tulee rikkomaan näitä päämääriä, on kansan oikeus muuttaa sitä tai hajottaa se, ja perustaa uusi hallitus”.

Mikä on itsenäisyysjulistuksen merkitys nykyään?

Ihanteet ahdingossa

Yhdysvaltojen poliittinen todellisuus on usein ollut kaukana itsenäisyysjulistuksen ihanteista. Kun Thomas Jefferson kirjoitti kauniita sanoja ihmisten tasa-arvosta, hän itse omisti orjia.

Ensimmäisten 200 vuoden aikana Yhdysvaltojen politiikassa hyväksyttiin mustien äänestäjien vaikutusvallan tukahduttaminen. Yhdysvallat astui todellisen demokratian tielle vasta vuosien 1964–65 kansalaisoikeuslakien myötä.

Monien poliittisten ajattelijoiden mielestä demokraattiset perusperiaatteet ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi Yhdysvalloissa viime vuosina, etenkin Donald Trumpin myrskyisän hallintokauden 2016–2020 seurauksena.

Vaalipetossyytökset, liittovaltion uhkailu oikeudenkäynnillä ja etenkin kongressin valtaus tammikuussa 2021 ovat vieneet Yhdysvallat demokratian kriisiin, joka saa Jeffersonin ja muut varmasti kääntymään haudassaan.

Valtiotieteilijät Steven Levitsky ja Daniel Ziblatt kirjoittivat kirjassaan How Democracies Die vuonna 2018: ”Demokratia ei kuole kenraalien käsissä vaan niiden valittujen johtajien, jotka heikentävät heidät itsensä valtaan nostanutta prosessia.”

Itsenäisyysjulistus alkukielellä

Itsenäisyysjulistus kokonaisuudessaan englanniksi