Teoria polynesialaisten alkuperästä

Thor Heyerdahl uskoi, että Etelä-Amerikan alkuasukkaat olivat ylittäneet Tyynenmeren alkeellisilla lautoilla ja asettuneet asumaan Polynesiaan. Hän halusi todistaa teoriansa oikeaksi Kon-Tikin avulla.

Jokaisella Kon-Tikin miehistön kuudesta jäsenestä oli lautalla omat tehtävänsä.

Kysymys Polynesian asukkaiden alku­perästä askarrutti pitkään tiede­piirejä. Thor Heyerdahl kiinnostui aiheesta 1940-luvulla, jolloin useimmat tutkijat uskoivat polynesialaisten olevan alkujaan lähtöisin Aasiasta. ­

Heyerdahl oli toista mieltä: hän uskoi, että polynesialaisten esi-isät olivat ­purjehtineet saarille voimakkaiden ­pasaatituulten kuljettamina idästä, tarkemmin sanottuna Perusta. Heyerdahlin teoria perustui siihen, että muutamilta Tyynen valtameren saarilta oli löydetty ihmistä esittäviä kivipatsaita, porras­pyramideja sekä suuria porttirakennelmia ja muureja, jollaisia oli myös Perussa. Heyerdahlin teorian puolesta puhui myös monien polynesialaisten ­vaalea ihonväri. Kun muuan polynesialainen sitten kertoi Heyerdahlille tarun muinaisesta perulaisesta päälliköstä Kon-­Tikistä, jonka väitettiin kansoineen ­paenneen vihollista meren taakse, ­Heyerdahl sai lisäpontta teorialleen.

Useimmat muut tutkijat vastustivat kuitenkin Heyerdahlin teoriaa väittäen, etteivät alkuasukkaiden alkeelliset ­lautat olisi kestäneet purjehdusta­ ­Tyynenmeren yli. Tämän väitteen Heyerdahl halusi Kon-Tikin avulla kumota.

Sittemmin dna-tutkimukset ovat osoittaneet Heyerdahlin teorian ­vääräksi ja todistaneet polynesialaisten todella ­olevan lähtöisin Aasiasta.