"Liitonarkki oli oikeasti ydinase"

Muinaiset kansat olivat paljon kehittyneempiä kuin nykytutkijat myöntävät, uskoo Graham Hancock. Hän väittää muun muassa, että muinaiset juutalaiset kukistivat vihollisensa ydinaseilla.

Liitonarkki, johon Mooses talletti lain­taulut, aiheutti Vanhan testamentin mukaan sairauksia ja onnettomuutta.

Teorian esitti: Graham Hancock
Syntymävuosi: 1950
Koulutus: Toimittaja

Skotlantilainen Graham Hancock ­lukeutuu vaihtoehtoisen arkeologian tunnetuimpiin nimiin. Pitkään toimit­tajana työskennellyt Hancock julkaisi vuonna 1992 ensimmäisen kirjansa, joka käsittelee historian tapahtumia vaihtoehtoisesta näkökul­masta. Hän väittää kirjassaan muun muassa, että ­muinaiset kansat olivat teknisesti paljon oletettua kehittyneempiä.

Esimerkiksi Hancock ottaa Vanhassa testamentissa mainitun liitonarkin, johon muinaiset israelilaiset tallettivat Mooseksen kymmenen käskyä. Hancockin mukaan arkki oli todellisuudessa ydinase. Mooses, joka johdatti Israelin kansan Luvattuun maahan, oli löytänyt radio­ak­tiivisen meteoriitin ­kappaleita, jotka hän kätki arkkiin. Myöhemmin Mooses oppi käyttämään radio­­aktiivista ainetta sisältävää arkkia aseena, jonka avulla israe­lilaiset voittivat vihollisensa.

Graham Hancockin kirjoja on käännetty 27 kielelle, ja niitä on myyty noin viisi miljoonaa kappaletta.

Hancock perustelee väitettään ­muun muassa Vanhan testamentin kuvauksella siitä, miten filistealaiset saivat paiseita ja kasvaimia varastet­tuaan arkin. Toinen ”todiste” on kerto­mus Mirjamista, joka sairastui spitaaliin koske­tettuaan arkkia. Hancockin mukaan taudit johtuivat säteilystä.

Hancock sivuuttaa täysin sen, että Mooses ja monet muut, jotka olivat alati tekemisissä arkin kanssa, eivät sai­rastuneet. Hän ei liioin puhu mitään siitä, että Raamatussa ei kertaakaan puhuta arkin käyttämisestä aseena.

Hancock, jonka kirjoja on myyty yli viisi miljoonaa kapaletta, ei ole lannis­tunut tiedepiirien nuivasta suhtautumisesta teorioihinsa.