Doggerland oli Pohjolan Atlantis

Tarunomainen Doggerland: Pohjanmeri on peittänyt alleen valtavan maa-alueen, jolla vielä 7 000 vuotta sitten asui kymmeniätuhansia ihmisiä.

Richard Bates kollegoineen on kartoittanut Pohjanmeren aaltojen alle peittynyttä Doggerlandia jo 15 vuoden ajan.

Brittitutkijat ovat laatineet öljy-yhtiöiden mittaus­tulosten perus­teella kartan kadonneesta Doggerlandin maa-alueesta, joka vielä noin 7  000 vuotta sitten ulottui Britteinsaarilta Tanskaan asti. St. Andrews Universityn tutkijan ­Richard Batesin mukaan mittaukset osoittavat, että Doggerlandissa oli suuria ­metsiä, vuolaita jokia ja laajoja tasankoja. ”Doggerland oli Euroopan ydinaluetta, kunnes Pohjanmeren pinta alkoi ­nousta”, Bates on todennut BBC:n haastattelussa.

Mammutin kotiseutu

Tutkijat ovat jo pitkään tienneet, että Pohjanmeren pohja on tuhansia vuosia sitten ollut kuivaa maata. Batesin ryhmä on kuitenkin päässyt ensimmäisenä hyödyntämään ­Pohjanmeren öljy-yhtiöiden meren­pohjaa kuvaavia mittaustuloksia. Niiden avulla ryh­mä on saanut melko selkeän käsityksen siitä, miltä Doggerlandissa on näyttänyt.

Alueella laidunsi ­monia ­sittemmin kadonneita eläin­lajeja, kuten mammutti. Siellä asui luultavasti myös kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka hankkivat elantonsa keräi­lemällä ja metsästämällä. Tätä olettamusta tukevat ­lukuisat nuolenkärki- ja muut muinaisesinelöydöt.

Doggerlandista tuli Doggerin matalikko

Doggerland oli kuivaa maa­ta noin 20  000–7  000 vuotta sitten, kunnes se peittyi ­veden alle jääkauden väis­tyessä ja jää­massojen hiljalleen sulaessa. ­Viimeisenä jäljellä oli suuri saari nykyisen ­Doggerin ­matalikon ­kohdalla, ­kunnes meri lopulta peitti senkin alleen.