Daniel Sancho /Wikipedia
Foucault pendul

Mikä oli Foucaultin heiluri?

Miksi Foucaultin heiluri on
niin tunnettu? Miten se toimi?

Kun Jean-Bernard-Léon ­Foucault vuonna 1851
ripusti 67 metrin pituisella varrella varustetun heilurin Pariisin Panthéonin kattoon, läsnä­olijat saivat pian silminnähtävän todisteen maa­pallon pyörimisliikkeestä. Tiedemiehet olivat 1600-
luvulta lähtien otaksuneet Maan pyörivän akselinsa ympäri, mutta Foucault osoitti oletuksen ensimmäisenä todeksi. Jos Maa ei pyörisi akselinsa ympäri, heiluri heiluisi vain edestakaisin muuttu­mattomalla radalla. Maan pyörimisliike kuitenkin vaikutti­ heilurin liikerataan vähä vähältä niin, että heilurin liikeradan ääripisteet ­muodostivat lopulta ympyrän.