Shutterstock

Maapallon lämpeneminen ollut tiedossa jo 200 vuotta

Ihmisen vaikutus ilmastoon tunnettiin jo 1800-luvulla, jolloin tutkijat ennustivat, että fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaisi vielä maailmanlaajuisia seurauksia.

Jo antiikin aikana tiedettiin, että ihmisen toimet saattoivat vaikuttaa ilmastoon.

Esimerkiksi kreikkalainen luonnontieteilijä Theofrastos totesi soiden kuivattamisen ja metsien hakkaamisen voivan vaikuttaa ilmastoon paikallisesti.

Ranskalainen fyysikko Joseph Fourier havainnoi ilmaston muutoksia maailmanlaajuisesti ja kuvaili ensimmäisenä niin sanottua kasvihuoneilmiötä vuonna 1824.

Hänen mukaansa ilmakehä ympäröi maapalloa peiton tavoin ja hidastaa Auringon säteilyn synnyttämän lämmön haihtumista takaisin avaruuteen.

Ranskalainen fyysikko Joseph Fourrier kuvaili kasvihuoneilmiötä jo vuonna 1824.

© Wikimedia Commons

Ihmisen toiminnan vaikutukset ilmakehään ja maapallon lämpötilaan vahvisti ruotsalainen fyysikko Svante Arrhenius vuonna 1896.

Hänen ilmastomallinsa osoittivat, että ilmakehän CO²-pitoisuus vaikuttaa maapallon lämpötilaan, ja hän myös esitti, että hiilen polttaminen lisää ilmakehän CO²-pitoisuutta ja nostaa maapallon lämpötilaa.

Arrheniuksen mallien oikeellisuus on sittemmin todistettu.