Science Museum Group
Celsius, lämpömittari

Kuinka kauan lämpötilaa on mitattu?

Jo antiikin ajan viisaat yrittivät keksiä keinon mitata lämpötilaa, mutta nykyaikainen lämpömittari kehittyi 1700-luvulla tehdystä tanskalaiskeksinnöstä.

Oppineet ovat yrittäneet mitata lämpötilaa jo antiikin aikaan; esimerkiksi kreikkalais-egyptiläinen Heron Aleksandrialainen osoitti jo vuonna 50 jaa., että ilma laajeni ja supistui lämpötilan mukaan, ja kehitti siltä pohjalta lämpötilan osoittimen. Se koostui toisesta päästä suljetusta putkesta, jonka avoin pää oli vettä sisältävässä astiassa. Lämpötilan noustessa ja laskiessa vedenpinnan korkeus putkessa vaihteli.

1500-luvun tieteilijät käyttivät samankaltaista menetelmää kehittäessään niin sanotun termoskoopin, joka näytti lämpötilan muutoksen.

Vanhat lokikirjat ovat säätietojen aarrearkku

Laivojen vanhojen lokikirjojen säätiedoista voi tulevaisuudessa olla suuri apu globaalia lämpenemistä analysoiville tutkijoille. Maailman meriä seilanneiden eurooppalaisten kauppalaivojen miljoonia merkintöjä säätilasta ei nimittäin ole vielä siirretty digitaalisiin arkistoihin, joita analyyseissä hyödynnetään.

Esimerkiksi Englannin Itä-Intian kauppakomppanian laivat keräsivät valtavasti säätietoa vuosina 1789–1834. Brittiläiset säätutkijat luokittelevat ja rekisteröivät paraikaa niistä saatuja satojatuhansia kuvauksia. Vastaavaa työtä tehdään myös muualla maailmassa.

Lämpömittari on tanskalainen keksintö

Nykyaikaisen lämpömittarin keksi tanskalainen Ole Rømer (1644–1710), kun hän lisäsi vuonna 1701 termoskooppiin asteikon, jossa referenssipisteinä olivat veden jäätymis- ja kiehumispiste. Rømerin keksintö innoitti saksalaisen Gabriel Daniel Fahrenheitin kehittämään oman lämpömittarinsa vuonna 1714.

Celsius, lämpömittari

Tuntemamme celciuslämpömittarin keksi ranskalainen Jean-Pierre Christin vuonna 1743.

© Science Museum Group

Vasta 1800-luvulla lämpötilan mittauksista tuli niin luotettavia, että ne olivat vertailukelpoisia, ja 1880-luvulla sääasemia alkoi olla eri puolilla maailmaa niin paljon, että tutkijat saivat käsityksen globaaleista lämpötiloista. Siksi myös nykyään maapallon lämpenemisen tutkimuksessa lähtökohtana on usein säädataa 1880-luvulta lähtien.