Ääriolot saattoivat tuhota Euroopan ensimmäiset ihmiset

Laajan tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat teorian, jonka mukaan ihmiset ovat asuneet Euroopassa yhtäjaksoisesti siitä lähtien, kun he saapuivat tänne.

Tutkimustulos perustuu merenpohjan sedimentin analyysiin ja tietokonesimulaatioihin ihmisten selviytymismahdollisuuksista.

© Shutterstock

Varhaisimmat todisteet Euroopan ensimmäisistä ihmisistä ovat 1,4 miljoonan vuoden takaa.

Silloin ilmasto muistutti nykyistä ilmastoa ja ihmiset saivat ravintoa metsistä ja vesistöistä.

Tutkijat ovat pitkään arvelleet Euroopan ilmasto-olosuhteiden olleen sittemmin niin vakaat, että ihmiset ovat voineet elää täällä yhtäjaksoisesti siitä lähtien.

Nyt käsitys on muuttunut.

Lontoon yliopiston tutkijat ovat löytäneet viitteitä siitä, että Euroopan ilmasto viileni noin 1,1 miljoonaa vuotta sitten, minkä vuoksi ihminen väliaikaisesti katosi maanosasta.

Viileneminen johtui siitä, että ilmasto ensin lämpeni, jolloin valtavat jäämassat sulivat Atlantin valtamereen. Tämä laski Euroopassa merien ja mantereiden lämpötilaa rajusti.

”Hiljattain havaittu jäinen kausi on verrattavissa joihinkin viime jääkausien ankarimpiin tapahtumiin”, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Lontoon yliopiston geologi Vasiliki Margari lehdistötiedotteessa.

Ihmisille liian ankarat olot

Tutkijat analysoivat ensin merenpohjan sedimenttiä lähellä Portugalin rannikkoa.

Merenpohjan kerrostumissa on kivien, mineraalien ja merieläinten jäännöksiä, jotka ovat painuneet pohjaan. Sedimentistä saadaan selville eri aikakausien ilmasto-olosuhteet, sillä materiaali kerrostuu vuosittain, joten sitä voidaan verrata samalta ajalta peräisin oleviin fossiileihin.

Analyyseistä kävi ilmi, että talven keskilämpötilat laskivat 1,1 miljoonaa vuotta sitten suurimmassa osassa Eurooppaa – jopa Välimeren alueella – selvästi pakkasen puolelle.

Lämpötilan lasku ei ehkä tunnu kovin vakavalta nykystandardien mukaan, kun ihmisillä on mahdollisuus päästä lämpimään, käyttää lämpimiä vaatteita ja saada ruokaa, mutta varhaiset eurooppalaiset eivät tiettävästi olleet sopeutuneet selviytymään niin kylmissä oloissa.

Tutkijat laativat tietokonemallin, jolla simuloitiin, olisivatko ihmiset ylipäätään voineet elää silloisissa olosuhteissa.

Tulokset osoittivat, että sääolosuhteet olivat ihmiselle liian ankarat.

”Meillä ei ole edes tietoa siitä, osasiko ihminen tuolloin käyttää tulta. Siksi Euroopassa vallinnut äärimmäisen kylmä ja kuiva ilmasto, mikä vaikutti myös kasveihin ja eläimiin, johti siihen, että ravintoa oli tarjolla hyvin niukasti. Olosuhteet olivat ihmisille varmasti suuri haaste", sanoo tutkimusryhmän jäsen, arkeologian professori Nick Ashton.

Tutkimuksessa korostetaan myös, että Euroopasta ajanjaksolta 900 000–1 100 000 miljoonaa vuotta sitten ei ole olemassa arkeologisia todisteita ihmisistä. Vaikuttaa siis siltä, että täällä ei ollut ihmisiä tuhansiin vuosiin kovien pakkasten jälkeen.