History. Transport. Old vehicle. Steam automobile. Engraving, 19th century. Later colouration.

Onko autoissa käytetty höyryvoimaa?

Kun autot alkoivat yleistyä 1900-luvun alkupuolella, parhaasta polttoaineesta ei ollut yksimielisyyttä.

Kun autot alkoivat yleistyä 1900-luvun alkupuolella, parhaasta polttoaineesta ei ollut yksimielisyyttä.

Lanmas/Imageselect

1900-luvun alussa paljon höyryautomalleja

Varhainen autoteollisuus suosi ­pitkään ­höyryä autojen käyttövoi­mana. ­Esi­merkiksi Yhdys­valloissa vuonna 1902 ­rekisteröidyistä 909 autosta peräti 485 kulki höyryllä.

Keksijät rakensivat jo 1600-luvulla höyryllä toimivia laitteita, mutta höyrykäyttöisiä ­autoja alkoi ilmaantua Euroopan ja Yhdysval­tojen teille vasta 1880-luvulla.

Niissä hyödynnettiin höyry­vetu­reista saatuja kokemuksia, ja ne olivat monin tavoin yli­vertaisia varhaisiin bensiini­autoihin verrattuna.

Britannian pääministeri lordi Salisbury huippumodernin höyryauton kyydissä vuonna 1902.

Sähköisen starttimoot­torin keksiminen vuonna 1912 kuitenkin käänsi tilanteen bensiinikäyttöisten autojen eduksi.

Aiemmin ne oli pitänyt käynnistää kammesta kiertämällä, mikä oli sekä vaikeaa että vaarallista, ­mutta nyt käynnistä­miseen riitti napin painallus.

Höyry­autolla taas saattoi lähteä ajamaan vasta odotettuaan ensin, että höyrykoneen vesi alkoi kiehua.

Bensiinikäyttöisistä autoista tuli myös huomattavasti halvempia ja tehokkaampia, kun Henry Ford aloitti T-Fordien sarjatuotannon.

Viimeisenä ­höyryautoja valmis­tanut Doble-niminen yritys meni lopulta konkurssiin vuonna 1931.