Keksittiinkö pyörä uudestaan?

Keksittiinkö pyörä jossain, mistä se lähti rullaamaan ympäri maailmaa, vai tehtiinkö keksintö useissa paikoissa toisistaan riippumatta?