Rakensiko da Vinci keksintöjään?

Rakensiko Leonardo da Vinci mitään lukuisista suunnit­telemistaan keksinnöistä?

Da Vincin ”ilmaruuvin” idea oli hyödyntää ilman massaa lentämiseen. Kone ei olisi toiminut käytännössä.

Monet Da Vincin suun­nitelmat erilaisista sotakoneista lentäviin laitteisiin olivat ennemminkin hänen tapansa yrittää ratkaista mekaanisia ja luonnontieteellisiä kysymyksiä kuin varsinaisia laitteiden rakennepiirustuksia, ja ne jäivätkin yleensä vain teoreettisiksi.

Joitakin suunnitelmiaan hän kuitenkin hioi varsin pitkälle. Harvat hänen keksinnöistään olisivat toimineet, koska da Vincin aikaan ei osattu rakentaa muun muassa riittävän tehokkaita moottoreita.

Teoreettisten keksintöjen lisäksi da Vinci teki kuitenkin myös käytännön suunnitelmia arkkitehtina ja insinöörinä. Esimerkiksi vuonna 1499 hänet palkattiin vahvistamaan Venet­sian puolustusta.