Mikä oikeastaan oli uutta Gutenbergin kirjapainossa?

Kiinalaiset olivat painaneet kirjoja yli tuhat vuotta ennen Gutenbergia. Saksalaisella Mainzista oli kuitenkin keskeinen osa kirjanpainamisen kehityksessä.

Gutenberg kirjapainossaan. Kuvassa myös sivu Gutenbergin Raamatusta vuodelta 1454.

© Bridgeman/IBL

Johannes Gutenberg perusti kirjapainon saksalaiseen Mainzin kaupunkiin 1400-luvun puolivälissä. Vuonna 1455 hän painoi raamatunpainoksen, niin kutsutun Gutenbergin Raamatun. Sitä pidetään nykyisen kirjapainotaidon lähtölaukauksena. Jo vuonna 1480 Euroopan eri maissa oli noin 110 kirjapainoa. Uuden teknologian avulla levisivät tieto ja aatteet, jotka muuttivat Eurooppaa perinpohjaisesti.

Gutenberg ei ollut ensimmäinen

Johannes Gutenberg ei ollut ensimmäinen kirjoja painanut. Kirjoja oli painettu Kiinassa jo ainakin tuhannen vuoden ajan. Siellä käytettiin aluksi puulaattoja, joille yhden kirjan sivun merkit kaiverrettiin käsin.

Se oli aikaavievää työtä, ja 1000-luvulla jKr. kehitettiin irtokirjasimet, joita voitiin yhdistellä eri tavoin.

Myös Euroopassa painettiin kirjoja puulevyjen avulla ennen Gutenbergin aikaa.

Valoi yksittäisiä kirjasimia lyijystä

Gutenbergin tärkeimpänä ansiona pidetään sitä, että hän keksi järjestelmän, jolla yksittäisiä kirjasimia voitiin valaa lyijystä. Ne olivat kestäviä, ja niitä voitiin yhdistellä loputtomasti rivien ja sivujen tekemistä varten.

Gutenberg ei siten keksinyt kirjapainotaitoa, mutta hänen keksintönsä mullisti sen yksinkertaistamalla prosessia ratkaisevasti.