SeM/Getty Images
Fallschirmjäger units made the first airborne invasion when invading Denmark.

Koska sodissa alettiin käyttää laskuvarjojoukkoja?

Laskuvarjojoukkojen käyttöä suunniteltiin jo ensimmäisen maailmansodan aikaan, mutta sota päättyi ennen kuin suunnitelmia ehdittiin toteuttaa.

Yhdysvallat harkitsi jo ensimmäisen ­maailmansodan aikana mahdollisuutta pudottaa sotilaita vihollislinjojen taakse, mutta suunnitelmaa ei ehditty toteuttaa ennen sodan päättymistä.

Ensimmäisenä laskuvarjojääkäreitä ­käytti sota-aikana Saksa. Ajatus oli ­Saksan ilmavoimien eli Luftwaffen komentajan Hermann Göringin. Hän oli seurannut laskuvarjosotilaiden sota­harjoitusta Neuvostoliitossa 1930-luvulla ja innostunut ajatuksesta.

Saksan ­ensimmäinen laskuvarjojääkäriyksikkö perustettiin vuonna 1935. Se toimi ilmavoi­mien alaisuudessa, eli ilmavoimat myös rekrytoi ja koulutti laskuvarjo­jääkärit tehtäväänsä.

Laskuvarjojääkäreitä käytettiin ensimmäistä kertaa sodassa 9. ­huhtikuuta 1940, kun heitä pudotettiin Tanskan miehityksen yhteydessä Aalborgiin, missä heidän tehtävänsä oli ottaa haltuun kaupungin lento­kentät ja läheiset ­sillat.

Myöhemmin Saksa käytti ­laskuvarjojääkäreitä runsaasti myös Norjan, Hollannin ja Ranskan miehityksissä.

Liittoutuneista laskuvarjojoukkoja käytti ensim­mäisenä Neuvostoliitto helmikuussa 1942 saksalaisten ­miehittämän venäläisen ­Vjazman kaupungin lähellä.