Miksi kamikazelentäjillä oli otsanauha?

Kamikazelentäjien otsanauhat olivat osa vanhaa perinnettä, ja niillä oli suuri symbolinen merkitys.

Otsanauha esti hikeä valumasta silmiin, ja niitä käyttivät ensimmäisenä samurait.

© ALBUM/SCANPIX

Ukkosenjumalan otsanauhat

Punavalkoiset hachimakiotsanauhat ovat osa Japanin vuosisataista perinnettä, ja ne symboloivat käyttäjänsä sitkeyttä, rohkeutta ja ponnistelua. Nauhaa koristaa usein punainen aurinko, joka viittaa Japaniin ”nousevan auringon maana”.

Otsanauhat kuuluivat myös toisen maailmansodan kamikazelentäjien pukuun. Amiraali Soemu Toyoda nojautui vanhaan perinteeseen, kun hän 21. maaliskuuta 1945 kirjoitti sanan ”ukkosenjumala” 15 otsanauhaan ja antoi ne kamikazelentäjille.