Kuinka älykkäitä natsit olivat?

Kuinka korkea natsien älykkyysosamäärä oli? Vastauksen siihen paljastaa toisen maailmansodan jälkeinen raportti.

Natsien ÄO testattiin ennen oikeudenkäyntiä

Hermann Göring, yksi ivatuimmista natseista, ei itse asiassa ollut lainkaan tyhmä. Se käy ilmi toisen maailmansodan jälkeisen oikeudenkäynnin asiakirjoista. Monet muutkin Nürnbergin
oikeudenkäyntiin joutuneet natsijohtajat olivat melko älykkäitä.

Yhdysvaltalainen psykiatri Douglas Kelley teki syytetyille natseille älykkyystestin ennen oikeudenkäyntiä.

Natsit saivat hyviä tuloksia ÄO-testeissä

Vain kolme 20:stä testatusta sijoittui älykkyydeltään keski-tasolle. Loput olivat joko hyvin tai erittäin älykkäitä.

Vaikka Göringin älykkyysosamäärä ei ollut joukon korkein, hän sai melko hyvän tuloksen, 138. Saman sai sodan jälkeen Hitlerin seuraajaksi Saksan johtoon noussut Karl Dönitz.

Kelley suoritti natseilla joukon kokeita. Hän muun muassa teetti heillä testin, jolla määritellään testattavan älykkyysosamäärä. Testi osoitti, että kolmella 21:stä syytetystä natsista ÄO oli hieman yli 100 eli he olivat älykkyydeltään keskivertoja.

Loput Hitlerin entisistä käsikassaroista olivat joko "erittäin älykkäitä" tai "huippuälykkäitä”. Huippupisteet sai talousministeri ja pankinjohtaja Hjalmar Schacht, jonka älykkyysosamäärä oli 143.

Vaikka Hermann Göring ei ollutkaan joukon kaikkein älykkäin, hänen älykkyysosamääränsä oli niinkin korkea kuin 138 – samoihin lukuihin ylsi myös Hitlerin seuraaja Karl Dönitz.

Arthur Seyss-Inquart. IQ 143. Rigskommissær for Holland

Natsit saivat hyvät pisteet ÄO-testissä

ÄO-testin lisäksi Kelley teki natseilla myös useita persoonallisuustestejä. Hän toivoi löytävänsä natsien persoonallisuudesta jonkin piirteen, joka selitti, miksi he osallistuivat Kolmannen valtakunnan julmuuksiin.

Kelleyn suureksi pettymykseksi natsit osoittautuivat hyvin tavallisiksi ja melko tylsiksi ihmisiksi. He eivät olleet sen väkivaltaisempia tai herkempiä kuin muutkaan, ja useimmat heistä viettivät hyvin tavanomaista perhe-elämää.

Lopuksi Kelley joutui myöntämään, että vaikka natsit saattoivat olla huippuälykkäitä, he eivät juuri eronneet muista ihmisistä.

Julius Streicher. IQ 106. Redaktør for ­“Der Stürmer”