Riksarkivet
Reinhard Heydrich

Mikä oli Wannseen konferenssi?

Syksyllä 1941 Adolf Hitler päätti, että Euroopan juutalaiset oli tuhottava. Puolen vuoden kuluttua ryhmä natsijohtajia kokoontui suunnittelemaan kansanmurhaa.

Miljoonien juutalaisten kohtalo sinetöitiin hiemen yli 80 vuotta sitten Berliinin esikaupunkialueella.

Kourallinen natsijohtajia kokoontui 20. tammikuuta 1942 niin kutsutussa Wannseen konferenssissa keskustelemaan siitä, mikä olisi paras tapa toteuttaa Adolf Hitlerin määräys ”juutalaiskysymyksen lopullisesta ratkaisusta” – eli Euroopan noin 11 miljoonan juutalaisen tuhoamisesta.

Tapaamisen järjesti natsi-Saksan turvallisuuspoliisin johtaja Reinhard Heydrich. Paikalla oli lisäksi SS-johtoa ja eri ministeriöiden johtavia virkamiehiä.

Heydrichin tavoite oli varmistaa virkamiesten lojaalius ja koordinoida kansanmurhan käytännön toteutusta.

Kokoukseen osallistui eturivin natseja

Heydrich oli kutsunut Wannseen konferenssiin 15 edustajaa kaikista niistä viranomaistahoista, jotka tulisivat osallistumaan juutalaisten tuhoamiseen eli holokaustiin. Paikalla oli useita SS:n korkea-arvoisia jäseniä sekä virkamiesjohtoa muun muassa sisä-, ulko- ja oikeusministeriöstä.

Heydrich
© Creative Commons

Reinhard Heydrich (1904–1942)

  • Asema: SS:n turvallisuusviraston ja salaisen palvelun päällikkö.

  • Rooli holokaustissa: Sai tehtäväkseen suunnitella ja koordinoida kansanmurhan käytännön toteutuksen.

Heinrich Müller
© Riksarkivet

Heinrich Müller (1900–ei tiedossa)

  • Asema: Gestapon, natsi-Saksan salaisen valtionpoliisin päällikkö.

  • Rooli holokaustissa: Yksi holokaustin pääsuunnittelijoista, vastuussa holokaustin toteuttamisesta.

Adolf Eichmann
© United States Holocaust Memorial Museum

Adolf Eichmann (1906–1962)

  • Asema: SS-upseeri

  • Rooli holokaustissa: Vastasi muun muassa juutalaisten karkotuksista gettoihin sekä keskitysleireistä saksalaisten miehittämässä Itä-Euroopasssa.

Otto Hofmann
© U.S. Army

Otto Hofmann (1896–1982)

  • Asema: SS:n rotu- ja asumisasioiden keskustoimiston päällikkö.

  • Rooli holokaustissa: Vastasi väestön ”rotutestauksesta” miehitetyillä alueilla ja auttoi saksalaisia miehittämään Puolan ja Venäjän.

Schöngarth
© The Rabka Four

Karl Eberhard Schöngarth (1903–1946)

  • Asema: SS-upseeri turvallisuuspoliisi SiPo:ssa ja tiedustelupalvelu SD:ssa.

  • Rooli holokaustissa: Perusti useita kuolemanpartioita ja vastasi yli 10 000 Puolan juutalaisen tappamisesta.

Hitler teki päätöksensä

Konferenssista on säilynyt vain yksi pöytäkirja, josta käy ilmi, että natsit suunnittelivat aluksi karkottavansa juutalaiset Itä-Eurooppaan, missä nämä pakotettaisiin orjatyöhön, kunnes juutalaiset tuhottaisiin kokonaan.

Osa historioitsijoista on sitä mieltä, että holokaustista päätettiin nimenomaan Wannseessa. Kaikesta päätellen Adolf Hitler oli kuitenkin tehnyt päätöksen jo syksyllä 1941, ja juutalaisten kansanmurha oli jo käynnissä konferenssin aikaan.

Saksalaiset kuolemanpartiot – Einsatzgruppen – olivat esimerkiksi jo puolen vuoden ajan murhanneet Itä-Euroopan juutalaisia, ja Chelmnon tuhoamisleirillä natsit olivat alkaneet murhata juutalaisia jo kuusi viikkoa ennen Wannseen konferenssia.