Miten korkealle naiset etenivät natsi-Saksan puoluehierarkiassa?

Pääsivätkö naiset huippuvirkoihin natsi-Saksassa?

Kun naisliikkeen johtaja Gertrud Scholtz-Klink piti puhetta, arvojärjestys oli selvä: miehet istuivat ensimmäisillä riveillä.

Hitlerin Saksassa naisten tehtävä oli synnyttää ja kasvattaa lapsia, eikä heillä ollut asiaa maan johtoon, paitsi naisjärjestöissä.

Esimerkiksi Gertrud Scholtz-Klink oli natsipuolueen naisosaston johtaja. Hän opasti kanssasisariaan täyttämään velvollisuutensa äiteinä ja vaimoina, mutta mitään todellista poliittista valtaa hänellä ei ollut.

Naiset, joilla oli hyvät suhteet natsijohtoon, saattoivat toki edetä urallaan. Esimerkiksi ohjaaja Leni Riefenstahl osallistui virallisen propagandan tekoon, ja lentäjä Hanna Reitschin toimi Luftwaffessa pääkoelentäjänä.