Britit pohjustivat bioaseiskua Saksaan

Hiljattain julkistetut asiakirjat paljastavat, että Britannia teki toisen maailmansodan aikaan salaisia kokeita biologisilla aseilla.

Harjoittelun toivottiin ­auttavan brittejä ­selviytymään saksalaisten kaasu- ja bioaseiskuista.

Brittiläiset tiedemiehet ­tutkivat toisen maailmansodan aikana muun muassa punatautia, koleraa, lavantautia ja suu- ja sorkkatautia selvittääkseen, voisiko niitä käyttää aseena Saksaa vastaan. ­Tämä käy ilmi hiljattain julkistetuista aiemmin salaisista asiakirjoista. Tähän saakka on tiedetty, että britit tutkivat sodan aikana keinoja levittää lehmiin pernaruttoa, mutta nyt on selvinnyt, että Britanniassa tutkittiin myös mahdollisuutta sairastuttaa ihmisiä.

Vuodelta 1941 peräisin olevan raportin mukaan tappavimmat sairaudet olivat lavantauti, punatauti ja kolera. Taudit oli määrä kuljettaa ­salaa ­Saksaan ja levittää ­väestöön ­ravintoloiden tai vesistöjen ja ilman välityksellä. Paras tapa tartuttaa eläimiä oli ­raportin mukaan ruiskuttaa baktee­reja lentokoneista pelloille.

Uutterasta tutkimuksesta huolimatta Britannia ei kuitenkaan aikonut käyttää biologisia aseita ensimmäisenä, vaan niihin olisi turvauduttu vain siinä tapauksessa, että Saksa olisi ensin käyttänyt biologisia aseita ­Britanniaa vastaan.