Miten pääsi samuraiksi?

Japanilaisilla piti yleensä olla oikea syntyperä päästäkseen samuraiksi.

Sotureista tehtiin samuraita erityisessä seremoniassa.

Samurait olivat erityinen soturiluokka feodaaliajan Japanissa, joten samurain ensimmäinen edellytys oli oikea syntyperä. Lisäksi samuraiksi haluavien oli sitouduttava noudattamaan samuraiden kunniakoodistoa, bushidoa, joka muun muassa vaati rehellisyyttä, rohkeutta ja oikeudenmukaisuutta.

Joistain ulkopuolisistakin tuli silti samuraita. Esimer­kiksi vuonna 1600 Japaniin päätynyttä englantilaista merenkulkijaa William Adamsia pidettiin niin tärkeänä neuvonantajana, että hän sai samurain arvon ja hallintaansa lähes 90 orjaa ja satakunta uskollista vasalliperhettä.