National Archives and Records Administration
Stalin ja Truman

Mikä oli Trumanin oppi?

Vuonna 1947 Yhdysvaltojen presidentti Harry S. Truman esitteli maansa uuden ulkopoliittisen linjan, joka muutti historian suunnan. Sen ydin oli, ettei Yhdysvallat enää hyväksyisi kommunismin leviämistä.

Yhdysvaltojen presidentti Harry S. Truman julisti 12. maaliskuuta 1947 kongressille pitämässään puheessa, että Yhdysvallat auttaisi jatkossa vapaita kansoja vastustamaan alistamisyrityksiä.

Hän totesi, että Yhdysvallat ottaisi käyttöön uuden ulkopoliittisen linjan ja tukisi valtioita, jotka olivat vaarassa joutua Neuvostoliiton ja kommunismin vaikutuspiiriin.

Trumanin doktriiniksi tai opiksi kutsuttu uusi ulkopoliittinen linjaus merkitsi käytännössä sitä, että Yhdysvallat tuki alkajaisiksi Kreikkaa ja Turkkia taloudellisesti ja sotilaallisesti estääkseen niitä luisumasta kommunistien hallintaan.

Stalin ja Truman

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat liittolaisia toisessa maailmansodassa, mutta sodan jälkeen niiden välille syntyi syvä poliittinen jakolinja.

© National Archives and Records Administration

Kylmän sodan lähtölaukaus

Uusi linjaus poikkesi merkittävästi Yhdysvaltojen aiemmasta ulkopolitiikasta, jonka keskeinen ajatus oli ollut olla juurikaan puuttumatta muiden maiden asioihin.

Trumanin opin myötä Yhdysvaltojen ulkopolitiikan painopiste muuttui täysin. Nyt se pyrki tekemään kaikkensa rajoittaakseen Neuvostoliiton vaikutusvaltaa, ja monet pitävätkin Trumanin puhetta kongressissa lähtölaukauksena kylmälle sodalle.

VIDEO: Trumanin oppi lyhyesti

Video