Pixelfotoexpress.de/DDRbildarchiv.de
Raja-asema, sotilaita ja saksalaisia

DDR:n itsemurhaluvut olivat korkeat

Itä-Saksa oli maan johdon mukaan sosialistinen ihanneyhteiskunta, mutta tosiasiassa siellä tehtiin valtavasti itsemurhia.

Elämä kommunistisessa DDR:ssä oli monille asukkaille surkeaa ja kurjaa. Saksalainen tutkija Ellen von den Driesch on nyt tutkinut, miten huonosti asiat olivat. Hän on saanut käsiinsä aiemmin salassa pidettyjä dokumentteja Itä-Saksan hallinnosta.

Asiakirjoista paljastuu, kuinka moni DDR:n asukas surmasi itsensä vuosina 1952–1990. Luvut ovat hiuksianostattavia.

Kirjatulla 40 vuoden ajanjaksolla Itä-Saksassa tehtiin keskimäärin 31 itsemurhaa 100 000:ta asukasta kohti vuodessa, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin itsemurhaluvut demokraattisessa Länsi-Saksassa. Itsemurhaluvut olivat vuosia Euroopan kärkeä.

mustavalkoinen kuva Honeckerista

DDR:n johtaja Erich Honecker (1971–1989) oli yksi harvoista, joka tiesi maan järkyttävistä itsemurhaluvuista.

© Bundesarchiv, Bild 183-R0518-182/CC-BY-SA 3.0

Luvut pidettiin salassa

Katastrofaaliset itsemurhaluvut salattiin, ja hallitus yritti luoda kuvaa DDR:stä onnellisten ja tyytyväisten ihmisten maana. Von den Drieschin tutkimus paljasti sen armottoman seikan, että yli 200 000 itäsaksalaista tappoi itsensä.

DDR:ssä vain kaksi henkilöä tiesi totuuden: terveysministeri ja valtion johtaja, joille viranomaiset raportoivat.
Kun DDR romahti vuonna 1989, paljon asiakirjoja tuhottiin, mutta DDR:n valtion tilastokeskuksen työntekijät piilottivat itsemurhista kertovat dokumentit – mahdollisesti myydäkseen ne myöhemmin.

Asiakirjat päätyivät Saksan liittovaltion arkistoon lajittelemattomaksi paperikasaksi, jonka von den Driesch kävi tarkasti läpi.