Nationalmuseum

Keitä soti 30 vuoden sodassa?

Joidenkin historioitsijoiden mukaan kolmikymmenvuotinen sota 1618–1648 oli todellisuudessa useita erillisiä sotia. Kaikki alkoi – tietenkin – uskonnosta.

Lähes kaikki Euroopan valtiot olivat suoraan tai epäsuorasti mukana kolmikymmenvuotisessa sodassa, jota käytiin Euroopassa vuosina 1618–48.

Sodan noin 25 osapuolen joukossa olivat muun muassa Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, Ruotsi, Ranska, Englanti, Espanja, Itävalta ja Tanska.

Sota alkoi konfliktina Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan katolisten ja protestanttien välillä ja laajeni vähitellen koko Keski-Eurooppaan ja sulautui yhteen muiden konfliktien kanssa.

Jotkut historioitsijat ovat esittäneet, että sota koostuikin itse asiassa useista erillisistä mutta ­päällekkäisistä sodista. Sekavan tilanteen vuoksi myös liittolaisuudet vaihtelivat.

Esimerkiksi Tanska soti ensin saksalais-roomalaista keisaria vastaan mutta liittoutui sitten hänen kanssaan Ruotsia vastaan.

Sodan arvioidaan vaatineen jopa 8 miljoonaa ihmishenkeä. Taudit, taistelut ja nälänhätä koettelivat sodan aikana etenkin Saksaa.