C. Malinowski

270 saksalaissotilaan ruumiit löydettiin

Hiljattain löydetyssä ensimmäisen maailmansodan aikaisessa tunnelissa odotti karmea näky. 104 vuotta sitten Länsirintamalla tunneliin jääneet saksalaissotilaat kärsivät karun kohtalon.

Ranskan taistelukentillä satoi miljoonia kranaatteja ensimmäisessä maailmansodassa, mutta vain harva niistä teki niin pahaa jälkeä kuin ne, jotka osuivat saksalaiseen Winterbergin tunneliin 130 kilometriä Pariisista koilliseen vuonna 1917.

Hiljattain kaksi amatööriarkeologia löysi unohdetun tunnelin, jossa yli 270 saksalaissotilasta kohtasi loppunsa karmealla tavalla.

He löysivät tunnelin vanhojen piirrosten ja karttojen avulla ja yrittivät useaan otteeseen saada viranomaiset suorittamaan paikalla kaivauksia, mutta koska siihen oltiin haluttomia, amatöörit päättivät tarttua itse toimeen ja kaivoivat osan tunnelista esiin.

Vuonna 1917 saksalaiset olivat pitäneet aluetta hallinnassaan jo kahden vuoden ajan ja olivat ajan sodankäynnille tyypilliseen tapaan rakentaneet valtavan maanalaisten tunnelien verkoston.

Majoituksen lisäksi tunnelia käytettiin ammusten ja muiden tarvikkeiden varastointiin, kun saksalaisten asemien ylle satoi kranaatteja. Tämä kaikki on käynyt ilmi tunnelin tultua päivänvaloon.

”Kaikki pyysivät vettä mutta turhaan. Eräs toveri makasi maassa ja pyysi käheällä äänellä, että joku lataisi hänen pistoolinsa hänen puolestaan.” Karl Fisser, yksi kolmesta tunnelista selvinneestä saksalaissotilaasta.

Amatööriarkeologit tunnelin luona, josta löytyi mm. ensimmäisen maailmansodan aikaisia ammuksia.

© C. Malinowski

Osumat molempiin päihin

Ranskalaiset käyttivät kuumailmapallossa olleita tiedustelijoita osoittamaan tunnelin sijainnin, jolloin epätavallisen tarkat tykinlaukaukset sulkivat tunnelin molemmista päistä. Maan alle jumiin jääneet saksalaissotilaat tukehtuivat hitaasti hengiltä. Vain kolme sotilasta selvisi ne kuusi päivää, jotka saksalaisilta vei kaivaa tunnelista osa esiin sotilaiden löytämiseksi. Loput sotilaat jäivät maan poveen – ainakin tähän asti.

Sekä Saksan että Ranskan haluttomuus suorittaa paikalla lisäkaivauksia on herättänyt tyrmistystä. Haudanryöstäjät voivat mellastaa paikalla vapaasti.