37 000 preussilaista Dybbølissä

Taistelu Dybbølin vallituksilla oli lyhyt mutta verinen. Ankarimmat taistelut käytiin taimmaisella puolustuslinjalla, jossa tanskalaisten 8. prikaati yritti jarruttaa preussilaisten etenemistä. Puolet prikaatin 3 000 miehestä kuoli tai haavoittui toivottamassa yrityksessä.

Preussilaisten salainen ase
Preussin armeijalla oli ainoana Euroopassa käytössään uudenaikainen nopeasti ampuva takaaladattava kivääri.

Monien muiden maiden armeijoiden päälliköt epäröivät takaa ladattavien kiväärien hankkimissta, sillä niiden osumatarkkuus oli heikompi kuin suustaladattavien. Takaaladattavalla pystyi kuitenkin
ampumaan kolme kertaa nopeammin kuin suustaladattavalla, joka ampui vain yhden laukauksen minuutissa.

Lisäksi preussilaisilla oli enemmän rihlattuja tykkejä kuin tanskalaisilla. Rihlattu putki lisäsi osumatarkkuutta ja ammusten nopeutta, ja niiden kantama oli pidempi kuin perinteisten sileäputkisten tykkien. Preussilaiset sijoittivat tykkinsä tanskalaisten tykkien kantaman ulkopuolelle ja saivat kaikessa rauhassa pommittaa Dybbølin vallituksia.