Atomipommit

Maailman sotien historiaa

Historia tuntuu välillä kuin yhdeltä pitkältä sodalta sotien seuratessa toisiaan. Sota on julmaa, mutta sodat myös muokkaavat historiaa. Siksi HISTORIA kirjoittaa perusteellisesti ja kattavasti kaikenlaisista sodista.

Tutustu historiaan HISTORIAn lukuisten sotaa ja sotapäälliköitä käsittelevien kuvausten kautta. Faraoiden sodista ja peloponnesolaissodista Aleksanteri Suuren valloitussotiin. Napoleonin sotaretkistä ensimmäisen ja toisen maailmansodan taisteluihin ja taistelukenttiin sekä Korean ja Vietnamin sotiin.