Osasivatko viikingit laskea?

sunnuntai 1. marraskuuta 2009

Viikingit olivat taitavia ­kauppiaita ja hallitsivat takuuvarmasti ne laskutoimitukset, joita kaupanteossa tarvittiin. Heillä ei kuitenkaan ollut lukujärjestelmää, ja he käyttivätkin toden­näköisesti yhteen- ja vähennyslaskussa pikkukiviä aivan kuten roomalaiset ­satoja vuosia aikaisemmin. Määrät ilmaistiin yhdistelemällä merkkejä, jotka vastasivat kukin tiettyä lukua kuten roomalaiset numerot.
Viikinkien kirjoitusmerkit, riimut, eivät soveltuneet ­lukujen ja määrien ilmaise­miseen. 1200-luvun islantilaisissa saagoissa luvut on ­kirjoitettu kirjaimilla, mutta voi olla, että ne on lisätty teksteihin myöhemmin. On todennäköistä, että saagojen kirjoittajat käyttivät ­viikinkien tapaa merkitä määriä – ­muutenhan teksteissä olisi käytetty arabialaisia nume­roita, jotka olivat tuolloin yleistymässä Pohjolassa.
Tanskan kuningas ­Valdemar II halusi vuonna 1231 selvittää alamaistensa verotettavan omaisuuden määrän, ja hänen virka­miehensä käyttivät vero­kirjanpidossaan ­arabialaisia numeroita. ­Kirjanpito ei olisi ollut ­mahdollista viikinkien merkintätapaa käyttäen.

Ehkä sinua kiinnostaa...