Shutterstock

Sumerilaiset keksivät käytännöllisen kodin

Sumerilaisten korkeakulttuuri on maailman vanhin, ja alueelle syntyivät myös ensimmäiset kaupungit. Sumerin käytännölliset asunnot heijastavat kulttuurikansan kekseliäisyyttä ja idearikkautta.

Vuoden 4500 eaa. tienoilla ihmisiä asettui asumaan nykyisen Irakin alueella virtaavien Eufrat- ja Tigrisjokien etelähaarukkaan. Muutamassa vuosisadassa sinne kehittyi varhaisin sivilisaatio, Sumer.

Sumerin kehitykselle ratkaisevia olivat kaupungit ja asuntorakentaminen.

Rakentamisen teki mahdolliseksi sumerilaisten tehokas tapa viljellä maata, missä auttoi muun muassa valtava läpimurto eli auran keksiminen.

Auran ansiosta oli mahdollista ruokkia yhä enemmän ihmisiä, jotka ansaitsivat elantonsa esimerkiksi kaupankäynnillä ja käsityöläisinä ja joita alkoi kerääntyä ensimmäistä kertaa historiassa kaupunkeihin.

Sumerin suurimmassa kaupungissa Urukissa oli sen huippukaudella vuoden 3200 eaa. tienoilla noin 60 000 asukasta. Rakentamista leimasi maatalouden tavoin tehokkuus ja kekseliäisyys.

VIDEO: Näin sumerilaiset asuivat

Puun vähyyden vuoksi sumerilaiset rakensivat talonsa ruo’oista ja savesta. Tilanjako oli käytännöllinen sumerilaisen suurperheen arjen kannalta.

Video

Sumerilaiset valmistivat savesta tiiliä, koska puuta ja rakennuskiveä oli niukalti. Prosessi virtaviivaistui ja alkoi tiilten massatuotanto. Pian myös kankaiden ja keramiikan tuotanto tehostui.

Kaupungeissa kulttuuri sai yhä uusia muotoja.

Sumerissa kehittyi historian ensimmäinen kirjoitettu kieli, nuolenpääkirjoitus, sekä matematiikan perusteet.

Kulttuuri kukoisti vuoden 2000 eaa. tienoille. Sitten alue ja edeltäjien keksinnöt siirtyivät babylonialaisten haltuun.