Osprey Publishing
Juutalaiset kapinoivat roomalaisia vastaan.

Rooman verinen kosto: Juutalaiset menettivät maansa

Israel on nuori, vain 75 vuotta vanha valtio – juutalaiset menettivät aikoinaan pyhän maansa ja joutuivat 1 800 vuoden maanpakoon Juudeasta käydyn armottoman valtapelin vuoksi.

Messias oli saapunut Juudeaan!

Ainakin suuri osa juutalaisista uskoi niin, kun kapinajohtaja Simon Bar Kochba vuonna 132 johdatti juutalaiset pyhään sotaan Rooman miehitysvaltaa vastaan.

Tämä kuninkaaksi voideltu, Jumalan valitsema vapahtaja, palauttaisi juutalaisten valtion.

”Koko Juudea kuohui, ja juutalaiset alkoivat muuttua levottomiksi. He kokoontuivat suurin joukoin osoittamaan vihaansa roomalaisia kohtaan, ja monet liittyivät heihin. Aivan kuin koko maailma olisi noussut kapinaan”, kirjoitti roomalainen historioitsija Dio Cassius.

Itsensä messiaaksi ylentänyt Simon Bar Kochba saarnasi juutalaisten vapautusta. Hän julisti juutalaisvaltion, jonka kuningas hän itse oli, ja painatti kolikoita, joissa oli kuvia juutalaisten pyhästä temppelistä Jerusalemissa.

Jo ensimmäisessä taistelussa juutalaiskapinalliset onnistuivat lyömään roomalaisten 22. legioonan eli yli 5 000 sotilasta.

Tilanne Juudeassa oli niin vakava, että roomalaiset kutsuivat apuun vahvistuksia kaikkialta valtakunnasta. Kapinoivat juutalaiset murskattaisiin nyt lopullisesti.

Juutalaiset taistelivat vapaudesta 1 200 vuotta

1020 eaa.

Israelin kuningaskunta perustetaan Raamatun mukaan.

922 eaa.

Kuningaskunta jakautuu kahteen osaan, joista pohjoisen Assyria valloitti vuonna 721 eaa.

586 eaa.

Babylonialaiset valtaavat eteläisen valtakunnan vuonna 586 eaa.

539 eaa.

Juutalaisten alueet joutuvat Persian vallan alle.

331 eaa.

Makedonia hallitsee Palestiinaa vuoteen 142 eaa., jolloin juutalaiset kapinoivat ja perustavat Juudean.

63 eaa. – 135 jaa.

Roomalaiset valtaavat juutalaisten maat ja tekevät niistä Juudean provinssin.

Vieras valta Juudeassa

Vuoden 132 kansannousu oli jatkoa juutalaisten lukuisille muille kapinayrityksille, joita pieni ja vuosikausia sorrettu ja alistettu kansa oli vuosien mittaan tehnyt.

Roomalaiset olivat valloittaneet Juudean lähes 200 vuotta aiemmin vuonna 63 eaa. Aluksi he asettivat valtaan vasallikuninkaan keräämään veroja roomalaisten puolesta.

Myöhemmin juutalaisten pyhään kaupunkiin Jerusalemiin nimitettiin roomalainen kuvernööri.

Roomalaiset tukivat sekä Juudean juutalaista ylimystöä että maassa asuvia lukuisia roomalaisia ja kreikkalaisia.

Näin he pyrkivät pitämään kansanryhmät erillään ja estämään yhtenäisen roomalaisvastaisen kapinaliikkeen syntymisen.

Toukokuussa vuonna 66, lähes 70 vuotta ennen kuin Simon Bar Kochba nousi kapinaan, Juudean pohjoisosassa Cesarean kaupungissa alkoi kuitenkin väkivaltainen kansannousu. Levottomuudet levisivät pian myös Jerusalemiin.

Juutalaiset kapinoivat roomalaisia vastaan.

Juutalaisten kapina Rooman miehitysvaltaa vastaan oli yksi muinaisten aikojen verisimmistä konflikteista.

© Osprey Publishing

6 000 roomalaista tapettiin

Kapinan rajuus tuli roomalaisille yllätyksenä. Kevään ja kesän kuluessa kapinointi levisi suureen osaan Juudeaa. Syksyllä Rooman sotakoneisto pääsi kuitenkin vihdoin vauhtiin.

Syyrian roomalainen kuvernööri marssi 30 000 miehen kanssa Juudeaan murskaamaan kansannousun.

Lokakuun 27. päivänä Rooman joukot olivat jo Jerusalemin porttien ulkopuolella. Seuraavina päivinä ne tunkeutuivat puolustuksen läpi ja etenivät kaupungin keskelle pyhän temppelin luo.

Piiritettyään temppeliä turhaan viikon roomalaiset päättivät kuitenkin keskeyttää hyökkäyksen ja alkoivat vetää joukkojaan Cesareaan.

Ensimmäiset juutalaississit ilmestyivät kuin tyhjästä roomalaisten perääntyessä. Avoimissa taisteluissa kevyesti aseistetuilla kapinallisilla ei ollut mahdollisuuksia kurinalaisia ja paremmin aseistettuja roomalaisia sotilaita vastaan.

Juudean kallioilla ja oliivilehdoissa he olivat kuitenkin elementissään.

Juutalaiskapinalliset hyökkäävät roomalaisten kimppuun Galileassa

Juutalaiset tekivät onnistuneita väijytyshyökkäyksiä raskaasti aseistettuja roomalaislegioonia vastaan maastossa.

© akg-images/Peter Connolly

Roomalaisten hallituksi aiottu vetäytyminen muuttui neljän päivän kaoottiseksi paoksi. Juutalaiset hyökkäsivät kerta toisensa jälkeen.

Kun roomalaiset pääsivät lopulta turvaan, he olivat joutuneet jättämään jälkeensä kasoittain aseita, varusteita ja muonaa. Lähes 6 000 roomalaissotilasta oli kuollut.

Se oli yksi Rooman suurimmista tappioista ja juutalaisten merkittävin voitto kahteensataan vuoteen.

Voitto mureni omiin kiistoihin

Vuoden 66 kansannousu oli alkanut ilman ennakkosuunnitelmaa, joten kapinalliset edustivat monia eri poliittisia ryhmiä ja tavoitteita.

Kapinallisiin kuului niin radikaaleja selootteja, kapinaan nousseita talonpoikia kuin konservatiivisempia ylimystön ja papiston edustajia.

Kansannousun voittoisa alku hälvensi hetkellisesti ryhmien välisiä erimielisyyksiä, mutta oli vain ajan kysymys, milloin ne taas nousisivat pinnalle.

Tiberiaan kaupungissa radikaalien ja maltillisten kapinallisten väliset katutappelut yleistyivät. Sepforiksessa tilanne paheni entisestään.

Kaupungin juutalaiset pelkäsivät enemmän kiihkomielisiä kapinallisia kuin Roomaa ja pyysivät roomalaisilta aseellista suojaa.

Näin roomalaiset saivat avattua sillanpään vihollisen alueelle.

Juutalaisia Jerusalemin temppelin edustalla ennen kapinaa

Roomalaisten vastaista kapinaa heikensi se, että juutalaisilla ei ollut yhtenäistä tavoitetta ja erimielisyydet johtivat usein keskinäisiin taisteluihin.

© akg-images/Peter Connolly

Juutalaiset taistelivat keskenään

Ensimmäisen kapinan aikana vuonna 66 kapinalliset edustivat ryhmiä, joilla oli omat tavoitteensa. Usein ne taistelivat enemmän keskenään kuin roomalaisia vastaan. Jerusalemissa oli neljä pääryhmää:

Talonpojat oli suurin kapinallisryhmä, jolla oli Jerusalemissa 10–15 000 sotilasta. Ryhmää johti sotapäällikkö Simon Bar Giora, joka jakoi maata köyhille ja vapautti orjia.

Giskalan kapinallisia johti Giskalasta kotoisin oleva Johannes, jolla ei ollut varsinaista poliittista agendaa mutta joka oli aiemmin taistellut roomalaisia vastaan Galileassa. Jerusalemissa hänellä oli noin 6 000 sotilaan joukot.

Selootit olivat fanaattisia sissejä, jotka uskoivat voivansa tuoda Jumalan valtakunnan maan päälle aseiden voimin. Eleasar ben Simonin Jerusalemissa luotsaamat joukot koostuivat noin 2 400 sotilaasta, joiden kiihko korvasi pienen lukumäärän.

Konservatiiveja johti entinen ylipappi Ananus. Hänestä tuli yksi juutalaisten johtajista roomalaisten vastaisessa kapinassa vuonna 66. Ananus oli seloottien vastustaja, ja hän kuoli ryhmien välisissä taisteluissa Jerusalemissa vuonna 68.

Rooma lähetti Vespasianuksen

Rooman joukkoja johti aluksi 57-vuotias kenraali Vespasianus. Keväällä 67 hän hyökkäsi juutalaisten alueille.

Aiempi epäonnistuminen oli johtunut siitä, että taistelua oli käyty juutalaisten ehdoilla, mutta Vespasianus toimi toisin.

Hän määräsi sotilaansa polttamaan perässään viljan, tuhoamaan viljavarastot ja tappamaan kotieläimet alueilla, joiden läpi he marssivat.

Roomalaiset iskivät kapinallisten kaupunkeihin ja linnoituksiin. Ylivoimaisella aseistuksellaan he valloittivat kaupungit yksi toisensa jälkeen.

Kapinallisten viimeinen merkittävä tukikohta oli Gamalan linnoitus. Sen asukkaat puolustautuivat urheasti ja torjuivat useita roomalaisten hyökkäyksiä.

Kun asukkaat ymmärsivät taistelemisen olevan turhaa, he pakenivat korkealle kallionkielekkeelle. Monet heittäytyivät alas jyrkänteeltä välttyäkseen joutumasta vihollisen käsiin.

Vespasianus johti sotaa juutalaisia vastaan

Kokenut roomalainen sotapäällikkö Vespasianus kukisti legioonillaan juutalaisia kapinaryhmiä.

© Metropolitan Museum of Art/Gift of Joseph H. Durkee, 1899

Roomalaisten edetessä kapinalliset pakenivat Jerusalemiin, jossa lopullinen taistelu käytäisiin. 25 000 juutalaista odotti siellä lähestyviä roomalaisia.

Jerusalemissa olevat juutalaisjoukot koostuivat sekalaisesta joukosta konservatiivisia kansallismielisiä sekä uskonnollisia fanaatikkoja ja roistoja. Monet heistä olivat olleet aiemmin mukana voittoisissa taisteluissa ja puhkuivat nyt taisteluintoa.

Jotkut pitivät taistelua lopullisena kamppailuna pimeän ja valon voimien välillä. Juutalaiset olivat vakuuttuneita, että taivaalliset sotajoukot tulisivat apuun, kun roomalaiset hyökkäisivät pyhään kaupunkiin.

23. huhtikuuta vuonna 70 ”pimeän armeija” oli Jerusalemin porteilla, nyt komentajanaan Vespasianuksen poika Titus.

Hyökkäys Jerusalemiin

Roomalaiset alkoivat rakentaa kolmea piiritysvallia Jerusalemin muurien ympärille. Kun vallit olivat valmiit, muurinsärkijät ja piirityslaitteet ajettiin murtamaan muureja.

Historioitsija Flavius Josefuksen mukaan kaupungin läpi kulki syvä valitus, kun ensimmäiset muurinsärkijöiden äänet alkoivat kuulua. Kaupunkilaiset tiesivät, että roomalaiset eivät tuntisi armoa heitä kohtaan.

Tituksen riemukaari Roomassa juhlisti voittoa juutalaisista.

Roomalainen sotapäällikkö Titus tunnetaan Rooman Tituksen riemukaaresta, joka pysytettiin muistoksi voitosta juutalaisista. italialainen Giovanni Volpato maalasi kaaren vuonna 1780, jolloin se oli osa ympäröiviä rakennuksia.

© Metropolitan Museum of Art/Gift of Mrs. Charles Wrightsman, 2009

Noin viikon kuluttua roomalaisten suurin muurinmurtaja, jota juutalaiset kutsuivat ”voittajaksi”, teki aukon Jerusalemin muuriin. Toukokuun lopussa roomalaiset lähestyivät temppelialuetta ja pääsivät sisimmälle linnoitukselle, Antonialle.

He rakensivat lisää valleja, ja kahden viikon kuluttua muurinmurtajat olivat paikoillaan. Piirityslaitteiden jyly kumisi taas kaupunkiin.

Tällöin maa yhtäkkiä petti, jolloin laitteet ja miehet putosivat kaivantoon. Juutalaiset olivat salaa kaivaneet tunneleita roomalaisten vallien alle, tukeneet seinät paaluilla ja sytyttäneet sitten paalut palamaan niin, että tunnelit romahtivat.

Hetkessä roomalaisten kahden viikon uurastus oli tuhottu. Roomalaiset eivät kuitenkaan lannistuneet.

Juutalaiset söivät olkia

Kenraali Titus veti sotilaansa kaupungista ja rakennutti kilometrien pituisen muurin koko Jerusalemin ympäri. Sitten roomalaisten tarvitsi vain odottaa, että kaupunkilaisilta loppuisivat elintarvikkeet. Odotuksesta ei tullut pitkä.

Kaupungin sotaväellä samoin kuin rikkailla kaupunkilaisilla oli riittävästi muonaa. Mutta kaupungin noin 200 000 tavallisella asukkaalla ei ylimääräisiä varastoja ollut.

Kesällä 70 tilanne muuttui yhä epätoivoisemmaksi. Ihmiset söivät mitä saivat: he keräsivät ruohotupsuja, pureskelivat nahkavöitä, söivät olkia tallien lattioilta ja kaivoivat sulamattomia jyviä hevosten ulosteista.

Nälkää seurasivat sairaudet. Lopulta kaikkia kuolleita ei enää pystytty hautaamaan, ja ruumiit heitettiin kaupunginmuurien yli.

Auringossa mätänevien ruumiiden lemu levisi pian kaikkialle.

Jotkut yrittivät paeta, mutta vain harva pääsi roomalaisten saartorenkaan läpi. Äveriäät juutalaiset pystyivät kuitenkin usein maksamaan vapaudestaan, ja lisäksi moni heistä vastusti kapinaa.

Jotkut joutuivat tosin epäonnekseen roomalaisjoukkojen syyrialais- tai arabitäydennysten käsiin. Näillä oli tapana viiltää vankiensa vatsa auki siinä uskossa, että pakolaiset olivat nielleet pakomatkaa varten kultaa ja jalokiviä.

Tavallisille juutalaisille ei annettu armoa. Jerusalemin ympärille nousi nopeasti tuhansia ristejä, joissa roikkui kuolleita tai kuolevia juutalaisia. Se oli yksi tapa yrittää musertaa kapinallisten taistelutahto.

Hyökkäykset, nälkä, sairaudet ja hirmuteot johtivat loppukesällä 70 siihen, että roomalaiset etenivät juutalaisten pyhimmälle paikalle, Jerusalemin temppelille.

Juutalaisten temppeli poltetaan

Nälkiinnytettyään Jerusalemia kolme kuukautta roomalaiset hyökkäsivät kaupungin temppeliin kesäkuussa 70. Taistelujen seurauksena temppeli paloi poroksi.

Vuonna 70 roomalaiset hyökkäsivt juutalaisten kimppuun Jerusalemin temppelissä.

Uloin temppelimuuri

1

Roomalaisten maaramppi

2

Rooman joukkoja

3

Uloin temppelipiha

4

Juutalaisia kapinallisia

5

Temppeli

6
© akg-images/Peter Connolly

Temppeli poltettiin

Temppelin luona käytyjen raakojen ja sekasortoisten taistelujen lomassa eräs sotilas nosti maasta palavan puukappaleen. Hän kiipesi toverinsa hartioille ja nakkasi soihdun ikkunasta sisään.

Huone, johon sotilas soihdun heitti, sattui olemaan temppelin varastohuone, joka oli täynnä palonarkoja pergamenttirullia, papyrusta ja tekstiilejä. Oli ollut kuivaa jo viikkokausia, ja palo levisi räjähdyksenomaisesti.

Pian temppelialueella harhaili juutalaisia, jotka yrittivät epätoivoisesti puolustaa temppeliä hyökkääviltä roomalaisilta samalla kun he yrittivät pelastaa pyhiä kirjoituksia liekeiltä.

Temppelin hävitys oli kuolinisku kapinallisille, ja monet juutalaisista ymmärsivät nopeasti, että loppu oli käsillä. Roomalaissotilaiden silmien eteen avautui pian epätoivoinen näky.

Temppeliä ympäröivän pylväskäytävän katolla seisoi sadoittain naisia, miehiä ja lapsia. Tulen ja savun keskellä he tuijottivat herkeämättä taivaalle. He uskoivat, että pelastus tulisi taivaasta.

Odotus oli kuitenkin turha, ja pian liekit nielaisivat odottajat ahnaaseen kitaansa.

Tunneli juutalaisten temppelin alla Jerusalemissa.

Temppelin taisteluissa vuonna 70 juutalaiset piiloutuivat temppelin alla oleviin tunneleihin.

© emilio morenatti/ap/ritzau scanpix

Roomalaiset juhlivat voittoa

Roomassa voittoa juhlittiin kaupungin kautta aikojen mahtavimmalla voitonparaatilla. Voitetut eivät olleet mitään mitättömiä barbaareja Galliasta tai Germaniasta vaan vanha ja kukoistava kulttuuri.

Kulkue kiersi kaupungin kaduilla tuntikausia tuhansien roomalaisten kerääntyessä seuraamaan sitä katujen varsille.

Marssijat kantoivat suuria tauluja, joissa oli kuvattu juutalaisilta neljä vuotta kestäneen sodan aikana valloitettuja merkittävimpiä taisteluita ja kaupunkeja. Tuhannet sotilaat esittelivät ylpeinä ryöstämiään aarteita.

Katuja pitkin raahattiin myös 700 juutalaisvankia. Joukkoon oli valittu kaikkein suurimmat, vahvimmat ja ylväimmät vangit.

Kun seitsenhaarainen kynttelikkö ja muita temppelistä ryöstettyjä aarteita kannettiin kansan ohi, meteli väkijoukossa yltyi korviahuumaavaksi.

Juudeassa Jerusalem ja juutalaisten temppeli olivat raunioina. Kaupungin papisto oli kuollut tai lähtenyt. Jerusalemin asukasmäärä oli vähentynyt kolmannekseen entisestä, ja sadattuhannet juutalaiset olivat menehtyneet tai karkotettu.

Tituksen riemukaareen on kuvattu roomalaisten triumfi juutalaisista saadun voiton jälkeen.

Voitettuaan juutalaiset roomalaiset järjestivät Rooman historian suurimman triumfikulkueen, jossa muun muassa esiteltiin seitsenhaaraista kynttelikköä Jerusalemin temppelistä. Reliefi triumfista on Roomassa Tituksen riemukaaressa.

© Shutterstock

Rooma perusti Jerusalemin lähelle siirtokunnan sotaveteraaneilleen, joille jaettiin maa-alueita kiitokseksi palveluistaan. Lisäksi eri puolille Juudeaa perustettiin joukko täysin ei-juutalaisia kaupunkeja.

Juutalaisten valtio oli käytännössä lakkautettu. Juutalaisten vastarintaa ei kuitenkaan ollut niin vain murskattu. He odottivat vain uutta tilaisuutta murtautua roomalaisten ikeen alta.

Hadrianus kielsi ympärileikkauksen

60 vuotta juutalaisten ensimmäisen kansannousun jälkeen vuonna 130 Rooman keisari Hadrianus saapui Jerusalemiin, joka oli edelleen raunioina.

Hänen tarkoituksenaan oli rakennuttaa paikalle uusi, moderni roomalaiskaupunki, jonka nimeksi tulisi Aelia Capitolina. Juutalaisten tuhotun temppelin tilalle rakennettaisiin uusi temppeli roomalaisten Jupiter-jumalan kunniaksi.

Juutalaisten keskuudessa aie herätti raivoa ja järkytystä. Hadrianus piti itseään juutalaisten ystävänä, mutta monien roomalaisten tapaan hän ei ymmärtänyt lainkaan juutalaisia ja heidän uskontoaan.

Roomalaisten uskonto oli joustava ja käytännönläheinen. Jumalten joukkoon lisättiin surutta uusia jumalia – esimerkiksi Rooman viemärijärjestelmällä oli oma jumalattarensa. Sellainen kansa ei pystyisi koskaan ymmärtämään juutalaisten intohimoista suhtautumista jumalaansa.

Temppelin häpäisy ei Hadrianukselle riittänyt, vaan hän myös kielsi ympärileikkauksen.

Roomalaisille ja kreikkalaisille kaikenlainen itsensä silpominen oli vastenmielistä, mutta juutalaiset tulkitsivat kiellon tahalliseksi provokaatioksi. Kahden vuoden kuluessa Juudea nousi viimeiseen ja tuhoisimpaan sotaan Roomaa vastaan.

Keisari Hadrianus halusi rakentaa uuden Jerusalemin

Edeltäjiensä tavoin keisari Hadrianus ei ymmärtänyt, miksi juutalaiset halusivat palvoa vain omaa jumalaansa.

© Shutterstock

Aiemmat kansannousut olivat olleet kaoottisia useine erimielisine ryhmittymineen ja johtajineen. Tällä kertaa kapinalliset ryhmittyivät yhtenä rintamana kapinapäällikkönsä Simon Bar Kochban taakse. Tämä johdatti juutalaiset lopulliseen taisteluun.

Vuoden 66 kapinalla oli toki ollut uskonnollinen pohjavire, mutta tällä kertaa monet ajattelivat käyvänsä pyhää sotaa Roomaa vastaan.

Juutalaisten uskonnollinen kiihko antoi kapinajoukoille lähes ylimaalliset voimat taisteluissa muutoin ylivoimaisia roomalaisia vastaan.

Joka viikko sotajoukkoihin liittyi kymmeniätuhansia innokkaita, ja pian niissä oli satojatuhansia sotilaita.

Juutalaisten viimeinen linnake

Keisari Hadrianus kutsui apuun yhden Rooman kokeneimmista sotapäälliköistä, Julius Severuksen. Severus tuli suoraan Britanniasta, ja hänellä oli vankka kokemus sissisodasta.

Kapinallisten lukumäärän ja uskonnollisen kiihkon vuoksi Severus ei halunnut kohdata heitä avoimessa taistelussa, vaan hän pakotti kapinalliset pienempiin ryhmiin ja katkaisi näiden huoltolinjat.

Lisäksi hän teetti Juudeaan uusia teitä helpottaakseen legioonalaisten kuljetuksia. Hitaasti Severus puristi kapinasta hengen.

Kapinapäällikkö Simon Bar Kochba oli edelleen vapaalla jalalla. Yhdessä uskollisimpien sotilaidensa kanssa hän linnoittautui kalliolinnakkeeseen Bethariin lähelle Jerusalemia.

Roomalaisten tulo oli vain ajan kysymys, ja Betharin piirityksestä tuli sodan viimeinen suuri voimainkoetus.

”Hevoset kahlasivat veressä sieraimiin asti ja veri virtasi alas kalliolta ja mereen.” Juutalainen lähde Betharin linnoituksen piirityksestä

Bar Kochban ja tämän sissien kukistaminen oli niin tärkeää, että keisari osallistui itsekin piiritykseen.

Kapinajoukkojen taisteluhenki ei enää riittänyt suojaamaan heitä roomalaisten aseilta. He eivät antautuneet vaan kuolivat linnoitukseensa. Roomalaisen lähteen mukaan he kuolivat nälkään ja janoon.

Juutalaislähteet kertovat roomalaisten surmanneen kaikki, ”kunnes hevoset kahlasivat veressä sieraimiin asti ja veri virtasi alas kalliolta ja mereen, jonka se värjäsi punaiseksi.”

Sota järkytti jopa roomalaisia

Jerusalemin kukistumista vuonna 70 oli juhlittu mahtavin voitonseremonioin. Bar Kochban kapinan lyömisen jälkeen kuutisenkymmentä vuotta myöhemmin ei nähty juhlakulkuetta eikä voitolle pystytetty muistomerkkejä.

Sota oli ollut raakaa ja säälimätöntä, ja jopa kaikkeen tottuneet roomalaiset olivat järkyttyneitä. Kaikki eivät pitäneet lopputulosta voittona.

Kirjeessään keisari Marcus Aureliukselle 30 vuotta myöhemmin kirjailija Cornelius Fronto puhuu Bar Kochba -kapinasta Rooman häviönä.

”Ei ole kunniakasta voittaa kansaa, jonka heidän jumalansa ovat hylänneet.” Sotapäällikkö Titus juutalaisten voittamisesta

Moni ajatteli ehkä samoin kuin Titus, jonka kerrotaan Jerusalemin kukistumisen jälkeen vuonna 70 sanoneen:

”Ei ole kunniakasta voittaa kansaa, jonka heidän jumalansa ovat hylänneet.”

Juutalaisille sota oli katastrofi. Roomalainen historioitsija Dio Cassius kuvaili sitä seuraavasti:

”50 heidän tärkeintä linnoitustaan ja 985 heidän tunnetuinta kaupunkiaan jyrättiin maan tasalle. 58 000 ihmistä kuoli kahakoissa ja taisteluissa, ja nälkään, sairauksiin sekä tulipaloissa kuolleiden määrää ei voi edes laskea. Näin hävitettiin lähes koko Juudea.”

Näillä kolmella virkkeellä roomalainen historioitsija kiteytti kokonaisen kansakunnan häviön.

Hadrianus ajoi juutalaiset Juudeasta

Juudeaa ei enää ollut. Sen sijaan keisari Hadrianus perusti uuden maakunnan, joka nimettiin juutalaisten vanhojen vihollisten, filistealaisten, mukaan Syria Palestinaksi.

Maa puhdistettiin juutalaisista lähes kokonaan. Tuhansia sodasta selviytyneitä juutalaisia myytiin orjiksi tai lähetettiin suolakaivoksiin muualle Rooman valtakuntaan.

Osa onnistui pakenemaan. Onnekkaat päätyivät Egyptin ja nykyisen Irakin alueella olleisiin juutalaissiirtokuntiin. Monet pakenivat Eurooppaan, jossa heitä odotti epävarma tulevaisuus.

Kartta juutalaisten diasporasta

Juutalaiset pakenivat ympäri maailmaa

Roomalaisten kukistettua juutalaisten ensimmäisen kapinan vuonna 70 kymmeniätuhansia juutalaisia pakeni Rooman provinsseihin Pohjois-Afrikkaan, Vähään-Aasiaan ja Italiaan etenkin suuriin kaupunkeihin. Vuonna 135 kapinan jälkeen roomalaiset siirsivät satojatuhansia juutalaisia Juudeasta ja kymmeniätuhansia pakeni.

Varmistaakseen, että juutalaisvaltiota ei enää syntyisi, Hadrianus kielsi juutalaisilta pääsyn Jerusalemiin. Kiellon uhmaamisesta seuraisi kuolemantuomio.

Heti kapinan jälkeen Akiba Ben Josef -niminen rabbi pani henkensä alttiiksi nähdäkseen Jerusalemin vielä viimeisen kerran.

Rabbi onnistui livahtamaan kaupunkiin ja näkemään temppelin rauniot, ennen kuin sotilaat havaitsivat hänet ja heittivät hänet tyrmään.

Roomalaisten kiduttaessa häntä kuoliaaksi Akiba toisti juutalaisten ikivanhaa Shema Yisrael -rukousta: ”Kuule Israel! Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi.”

Vanha kuoleva rabbi ei tiennyt, että Israelia ei olisi olemassa 1 800 vuoteen. Niin kauan juutalaiset olisivat maanpaossa, ilman omaa valtiota ja sen antamaa suojaa.