Rooman nousu

Muutamassa vuosisadassa joukosta Italian niemimaan kyläyhteisöjä kehittyi antiikin supervalta. Määrätietoisella ulkopolitiikalla, vahvalla armeijalla ja organisointikyvyllään roomalaiset onnistuivat peittoamaan kaikki lähinaapurinsa. Rooman valtakunta oli laajimmillaan keisari Trajanuksen aikana (98–117), jolloin se ulottui Portugalista Irakiin ja Englannista Egyptiin. Pinta-alaltaan Rooman valtakunta oli tuolloin noin 5,7 miljoonaa neliökilometriä, ja sen alaisuuteen kuului noin yksi neljäsosa maailman senaikaisesta väestöstä.

Roms stærke hær var udslagsgivende for rigets ekspansion.