Roomalaiset kuljettivat laivoissaan eläviä kaloja

Tutkijat uskovat, että roomalaisen laivanhylyn pohjassa olevan lyijyputken tarkoitus oli johtaa raikasta merivettä laivassa kuljetettaville eläville kaloille.

1,3 metrin pituisen lyijyputken uskotaan johtaneen kalasäiliöön merivettä pitämään kalat elossa ja tuoreina.

Roomalaiset kuljettivat rahtilaivoillaan eläviä ­kaloja, jotka pidettiin hengissä pumppujärjes­telmän avulla. Tätä mieltä ovat italialaiset meriarkeologit tutkittuaan 100-luvulta peräisin olevaa roomalaisen laivan hylkyä.

Alus löydettiin Adrianmeren pohjasta vuonna 1986, ja ­lastina sillä oli noin 600 amfo­raa täynnä sardiineja, suolattua makrillia ja kala­kastiketta.

Laivan pohjan läpi oli johdettu 1,3 ­metrin pituinen lyijyputki. Arkeologit uskovat, että putki on todenäköisesti ollut kytkettynä ­käsipumppuun, jolla on pumpattu tuoretta merivettä laivan kannella ollee­seen ­kalasäiliöön.

Kaloja kuljetettiin pitkiä matkoja

Ca’ Foscari -yli­opiston arkeo­login Carlo Beltramen mukaan muinais­ten roomalaisten on aiemmin uskottu ­kuljettaneen laivoillaan vain kuivattua tai suolattua kalaa.

”Nyt tiedämme, että he pystyivät kuljet­tamaan myös eläviä kaloja pit­kienkin matkojen päästä”, Beltrame on todennut Live­Science-lehdelle.

Tutkijoiden mukaan kalasäiliöiden vesi on pitänyt vaihtaa puolen tunnin välein, jotta säiliöiden sisältämät noin 200 kiloa kalaa ovat saaneet riittävästi happea. Nyt tutkijat aikovat rekons­truoida roomalaisten pumpun selvittääkseen, miten se on toiminut käytännössä.