Miksi roomalaiset nimesivät lapsiaan lukusanoin?

Monet uskovat, että roomalaiset lapset nimettiin lukusanoilla syntymäjärjestyksen mukaan, mutta käsitys on virheellinen.

© Bridgeman Images

Muinaisessa Roomassa esimerkiksi etunimet Quintus (viides), Sextus (kuudes) ja Decimus (kymmenes) olivat yleisiä.

Moni luulee virheel­lisesti, että tavan taustalla ­olivat roomalaisten suuret lapsiluvut ja että lapset olisi helppouden vuoksi nimetty järjestysluvuin.

Niin ei kuitenkaan ole, sillä silloin pitäisi löytyä paljon myös nimiä ­Primus (ensimmäinen), Secundus (toinen), Tertius (kolmas) ja Quartus (neljäs), mutta niitä ei ole käytetty etuniminä.

Nimet tulevat kuukausista

Nimien uskotaankin ker­tovan lasten syntymäajasta. Rooman varhaisessa kalenterissa oli 10 kuukautta, ­joista neljä ensimmäistä oli nimetty jumalten mukaan ja loput järjestysluvulla.

Esi­merkiksi viides kuukausi oli quintilis, joten silloin syntynyt lapsi sai nimen Quintus.

Myös alkuvuodesta ­syn­tyneet ­lapset nimettiin kuukausien mukaan: esi­merkiksi nimi Marcus on johdettu sodan jumalan Marsin mukaan nimetystä ensimmäisestä kuukaudesta (martius).

Lue myös: Rooman 12 merkittävintä jumalaa – ja muutama muu