© Bridgeman Images

Miksi roomalaiset nimesivät lapsiaan lukusanoin?

Monet uskovat, että roomalaiset lapset nimettiin lukusanoilla syntymäjärjestyksen mukaan, mutta käsitys on virheellinen.

Muinaisessa Roomassa esimerkiksi etunimet Quintus (viides), Sextus (kuudes) ja Decimus (kymmenes) olivat yleisiä.

Moni luulee virheel­lisesti, että tavan taustalla ­olivat roomalaisten suuret lapsiluvut ja että lapset olisi helppouden vuoksi nimetty järjestysluvuin.

Niin ei kuitenkaan ole, sillä silloin pitäisi löytyä paljon myös nimiä ­Primus (ensimmäinen), Secundus (toinen), Tertius (kolmas) ja Quartus (neljäs), mutta niitä ei ole käytetty etuniminä.

Nimet tulevat kuukausista

Nimien uskotaankin ker­tovan lasten syntymäajasta. Rooman varhaisessa kalenterissa oli 10 kuukautta, ­joista neljä ensimmäistä oli nimetty jumalten mukaan ja loput järjestysluvulla.

Esi­merkiksi viides kuukausi oli quintilis, joten silloin syntynyt lapsi sai nimen Quintus.

Myös alkuvuodesta ­syn­tyneet ­lapset nimettiin kuukausien mukaan: esi­merkiksi nimi Marcus on johdettu sodan jumalan Marsin mukaan nimetystä ensimmäisestä kuukaudesta (martius).

Lue myös: Rooman 12 merkittävintä jumalaa – ja muutama muu