Miksi Caesar käytti laakeriseppelettä?

Mitä Caesarinkin käyttämä laakeriseppele symboloi?

Roomalainen sotapäällikkö Julius Caesar käytti laakeriseppelettä korostaakseen vaikutusvaltaansa ja mahtiaan.

Laakeriseppele symboloi antiikin Roomassa ­voittoja ja menestystä, ja sitä saivat käyttää vain henkilöt, jotka olivat saaneet aikaan jotain erityisen kunniakasta.

Seppele oli kunnianosoitus

Caesar sai luvan käyttää­ laakeriseppelettä lukuisten taistelu­voittojensa kunniaksi.­

Siihen liittyi myös oikeus järjes­tää Rooman halki kul­keva voitonkul­kue, triumfi, jolla juhlittiin hänen saavu­tuk­siaan sotapäällikkönä.

Yleensä kenraalit käyttivät laakeriseppelettä vain triumfi­päivänä, mutta kun Caesar vuonna 44 eaa. nimitettiin Rooman diktaattoriksi, hänelle myönnettiin lupa käyttää seppelettä aina halutessaan.

Seppele peitti alkavan kaljun

Roomalaisen historioitsijan Suetoniuksen mukaan Caesar hyödynsi erioikeuttaan mieluusti,­ sillä seppele kätki hänen alkavan kaljunsa.

Roomalaiset käyttivät ­laakeriseppeleen lisäksi ­kunnianosoituksina muitakin seppeleitä. Tapa oli peräisin etruskeilta, joiden kuninkaat käyttivät kruunuinaan ohuita kullasta tehtyjä seppeleitä.

Kansa juhli triumfin sankaria

Triumfi oli yksi suurimmista kunnianosoituksista, jonka roomalainen sotapäällikkö saattoi saada osakseen. Kenraalit esittelivät kulkueessa sotavankejaan ja saalistaan ja nauttivat kansan ylistyksestä.

Bridgeman

Toga Picta oli kullalla kirjottu purppuranvärinen tooga, jota sota­päälliköt käyttivät triumfikulkueensa aikana.

Bridgeman

Kotkastandaari oli legioonille tärkeä tunnus, eikä se saanut koskaan joutua vihollisen käsiin.

Bridgeman

Kenraalin pään yläpuolella pideltiin kultakruunua, ja hänelle toistettiin sanoja ”Memento mori” eli ”Muista, että olet kuolevainen”.

Bridgeman

Manos eli avokämmen symboloi sotilaiden kenraa­liaan kohtaan tuntemaa ­luottamusta ja uskollisuutta.

Bridgeman

SPQR on lyhenne latinan sanoista Senatus Populusque Romanus eli ”Rooman senaatti ja kansa”. Se symboloi Rooman kansalaisten ja johtajien yhtenäisyyttä.

Bridgeman

Seppeleet olivat kunnianosoituksista arvostetuimpia

Ruohoseppele oli Rooman arvokkaimpia kunnianosoi­tuksia. Se annettiin kenraalille, joka oli urheudellaan pelastanut legioo­nansa tuholta.

© Bridgeman

Tammenlehväseppele eli ”kansalaiskruunu” annettiin roomalaiselle, joka oli pelastanut toisen roomalaisen hengen.

© Bridgeman

Laakeriseppele myönnettiin kenraaleille, jotka olivat voittaneet tärkeän taistelun. Siihen liittyi oikeus järjestää triumfi­kulkue.

© Bridgeman

LEIRIKRUUNU oli kultainen ja voitiin myöntää sotilaalle, joka murtautui taistelussa ensimmäisenä vihollisen paaluvarustuksen läpi.

© Bridgeman