Oliko Ateenan demokratia demokraattista?

Miten ensimmäinen demo­kratia toimi käytännössä?

Ateenalainen demokratia ei ollut nykykäsityksen mukaista aitoa demokratiaa, sillä vain vapailla täysi-ikäisillä miespuolisilla Ateenan ­kansalaisilla oli äänioi­keus. Naisilla, ulkomaalaisilla ja orjilla ei ollut sananvaltaa.

Käytännössä vain noin kymmenesosalla Ateenan noin 300  000 asukkaasta oli äänioikeus. Siitä huolimatta huomattavan suuri osa kansasta sai osallistua poliittiseen päätöksentekoon verrattuna muihin sen ajan val­tioihin. Itse asiassa Ateenan äänioikeutetuilla oli jopa enemmän vaikutusvaltaa kuin nykydemokratioissa, ­sillä Ateenan demokratia oli suoraa kansanvaltaa, jossa kaikki äänioikeutetut saivat äänestää lakiehdotuksista.

Antiikin historioitsijat pitivät Ateenan demokratian ­isänä valtiomies Solonia. Hän sääti vuonna 594 eaa. lakeja, jotka rajoittivat rikkaiden valtaa ja lisäsivät köyhän väestön oikeuksia.

Vuonna 508 eaa. ylimys nimeltä Kleisthenes viimeisteli Ateenan demokratian myöntämällä kaikille vapaille miehille yhtäläiset oikeudet. Ateenan demokratia päättyi vuonna 31 eaa. roomalaisten valloitettua kaupungin.